Podpora mladých golfistů se vyplácí

Golf u nás už dlouho není exkluzivním sportem pro horních deset tisíc. Do listopadu 1989 byl státem odstrkovanou popelkou s osmi hřišti a několika stovkami hráčů. Dnes je v České republice přes 62 tisíc golfistů a stovka hřišť. Počet Čechů, kteří propadli tomuto elegantnímu sportu, stoupá i přes určitý útlum vyvolaný ekonomickou krizí. Stále větší podíl na golfovém boomu mají mladí a nejmladší hráči. V kategorii do 18 let jich Česká golfová federace (ČGF) registruje už přes šest tisíc. Protože představují budoucnost českého golfu, věnuje jim ČGF (a nejen ona) zcela mimořádnou pozornost.

Jednou z forem pomoci ČGF mladým jsou Tréninková centra mládeže (TCM) při jednotlivých golfových klubech. O výchovu golfového dorostu se TCM starají od roku 2006. Z původních 10 jich v současnosti působí už35 atrénuje v nich 1745 hráčů do 18 let. Podmínkou pro získání a udržení statusu TCM je trénink dle metodiky ČGF nebo podobné schválené metodiky. Finanční podpora ČGF je odvislá především od dosahovaných sportovních výsledků. „V letošním roce se celková částka rozpočtu dělila jen dle výkonnosti. Byl zrušen tzv. paušál, který dříve obdržela všechna TCM při splnění základní podmínek,“ upřesňuje předseda Komise mládeže ČGF Aleš Libecajt. Materiální zajištění, např. tréninkové pomůcky, si kluby dnes už zajišťují také z vlastních zdrojů, z příspěvků rodičů a sponzorů, přičemž z rozpočtu jednoho klubu jde na provoz  TCM  i několik set tisíc korun. Přesto i menší centra mají vynikající výsledky, jako např. TCM GC Svobodné Hamry, kde pod vedením profesionálních trenérů a instruktorů trénuje 40 – 50 dětí, včetně desítky mladých hráčů s jednocifernými hendikepy.

Celkem bylo v letošním roce finančně odměněno 19 TCM za výkony svých hráčů do 18 let. Mezi nejlepšími jsou TCM při GC Erpet Praha, GC Kunětická Hora, GC Karlovy Vary a GC Austerlitz. Zhruba 85% našich letošních reprezentantů do 18 let jsou členy některého TCM. Kalendář mládeže ČGF měl v roce 2012 celkem 98 turnajů, a to pro všechny výkonnostní i věkové kategorie dle Soutěžního řádu ČGF. Z líhně TCM pocházejí letošní nejlepší amatérští hráči – Golfisté roku 2012 – Karolína Vlčková (GK Líšnice) a Ondřej Lieser (GC Kunětická Hora). Špičkoví odchovanci TCM samozřejmě přecházejí také k profesionálům, jako např. vloni Klára Spilková, nebo už zmíněný Ondřej Lieser. Ten letos získal tři mistrovské tituly – národní ve hře na jamky, mezinárodní mezi juniory a národní ve hře na rány. Po startu na říjnovém Mistrovství světa v Turecku se profesionalizoval a jako druhý Čech v historii se probojoval až do finálové fáze Kvalifikační školy na European Tour 2013 ve Španělsku, čímž získal právo startovat v turnajích druhé mužské profesionální ligy, tj. v Challenge Tour.

Jinou formou rozšiřování golfu mezi mládeží je zavádění golfu do českých a moravských škol. Tento projekt dlouhodobé koncepční spolupráce ČGF a Profesionální Golfové Asociace (PGA) vychází mj. z potřeby preventivní ochrany mládeže před nebezpečím drog či jiné kriminality. Kromě nasměrování školáků k ušlechtilému sportu si projekt „Golf do škol“ klade za cíl rozšíření členské základny dnes už olympijského sportu a přípravu špičkových hráčů a hráček právě pro start na budoucích olympijských hrách. I když golf už dávno není extrémně finančně náročným sportem, přece se každé zvýhodnění – a nejen mladých hráčů – pozitivně projevuje jak v růstu členské základny, tak ve stoupající kvalitě sportovních výkonů. Napomáhají tomu také méně nákladná přírodní devítijamková hřiště s výbornými sportovními parametry, která se nebudují za desítky ani stovky milionů korun, a přesto plnohodnotně slouží k osvojení celého rozsahu herních dovedností. Příkladem může být i devítijamkové hřiště v Semilech, kde vyrostla řada špičkových a reprezentačních hráčů. Z hlediska finančních nákladů na hru jsou bezesporu nejlukrativnější tzv. veřejná hřiště, kde se denní poplatky (fee) pohybují okolo 100 – 200 Kč.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Ekonomickou podporou talentovaných dětských golfistů – zvláště ze sociálně slabších rodin – se v posledních letech zabývá Nadace Hanuše Goldscheidera (NHG). Vynikajícím počinem NHG ve prospěch nejmladších golfistů bylo nedávné darování 100 setů golfových holí hráčům věkových kategorií do10 a12 let. Velkorysý dar převzali zástupci 35 TCM a klubů pracujících s mládeží ze všech koutů Čech a Moravy. Slavnostnímu předání v pražském Erpet Golf Centru byli kromě předsedy správní rady NHG JUDr. Ladislava Vostárka a jejích členů prof. Václava Pačese a Ondřeje Hejmy, přítomni představitelé ČGF v čele s prezidentem Janem Jenčovským, donátoři akce a zástupci společnosti Golf USA, která dětské sety Tour Eagle dodala. „Nákup a následné rozdělení sta setů dětských holí je hmatatelným a věřím, že i záslužným činem naší nadace v tomto roce. Doufáme, že se tato iniciativa setká s příznivým ohlasem hlavně mezi kluby a že se nám společně podaří ke golfu přitáhnout další nadšené mladé zájemce,“ říká předseda správní rady NHG Vostárek.

Golf ve světě hraje šedesát milionů hráčů, což představuje druhé místo v žebříčku počtu hráčů – hned za volejbalem. I když výsledky našich reprezentantů zatím zaostávají za světovou absolutní špičkou, stoupající početní i výkonnostní trend nadějně pokračuje. Není vůbec nepravděpodobné, že nasazení dostupných zdrojů, včetně podpory nejmladších golfistů, jakou předvedla NHG, pomohou českému golfu k úspěšné účasti na  letních olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro.