Internet zažívá nájezd seniorů. Prudce roste i jejich aktivita na sociálních sítích

Rok 2017 představuje výročí 25 let od prvního připojení Česka k internetu. Mezi uživateli roste v poslední letech nejrychleji zejména podíl seniorů. Ti se stále častěji zapojují také do konverzací na sociálních sítích. Naopak internet v mobilu téměř nepoužívají, přestože si právě tento nejrychleji rostoucí druh připojení občas zapne téměř polovina obyvatel Česka.

V současnosti najdeme počítač ve třech čtvrtinách počtu českých domácností, přístup k internetu má naprostá většina z nich, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Podíl uživatelů internetu v mobilu letos vzrostl o devět procentních bodů na 50 procent Čechů starších 16 let. Před pěti lety se na internet přes mobil připojovalo jen 13 procent lidí.

V průběhu let došlo k plošnému rozšíření vysokorychlostního připojení k internetu. Zatímco v roce 2007 mělo vysokorychlostní připojení pouze 81 % domácností s internetem, o deset let později ho mají již všechny domácnosti, které internet využívají.

Mezi trendy lze zaznamenat také přechod k přenosným počítačům, stolní počítač vlastní v současnosti 38 % domácností, notebook 58 % a tablet 24 %. Stolní počítače najdeme převážně v domácnostech seniorů. Právě mezi osobami v důchodovém a předdůchodovém věku v posledních několika letech roste podíl osob používajících počítač rychleji. V roce 2007 používalo mezi seniory počítač jen necelých 8 % osob, v roce 2017 se toto číslo vyšplhalo na 36 %.

Domácnosti v zemích EU s internetem (%, 2016)
Zdroj: ČSÚ

Domácnosti s dětmi preferují notebooky a také tablety. Ty vlastní 46 % domácností s dětmi. 

Internet v mobilech pak nejvíce využívají mladí lidé mezi 16 a 24 lety, kde je
87 procent uživatelů. Ve skupině lidí mezi 25 a 34 lety mají internet v mobilu čtyři z pěti lidí. Naopak mezi lidmi staršími 65 let je jen šest procent uživatelů.

Ve městech je 80 procent domácností připojených k internetu, na venkově jde o 76 % domácností. Ve městech mají domácnosti nejčastěji připojení přes kabelovou televizi (35 %), na vesnicích využívají nejčastěji připojení prostřednictvím lokálního poskytovatele internetové wi-fi sítě (45 %). V rámci Česka je pak nejvyšší podíl on-line domácností v Praze (81 %).

Mobilní telefony nemají 2 % obyvatel ČR

Mobily jsou asi nejrozšířěnějším zařízením – v ČR vlastní mobilní telefon 98 % jednotlivců starších 16 let. Mezi seniory jde o 93 % osob. Přes mobil se pak k internetu připojilo v roce 2012 12 % uživatelů starších 16 let. Za pět let lze zaznamenat značný nárůst – dnes se takto připojuje už 50 % osob starších 16 let.

Připojení přes mobilní data si v současné době platí 39 % Čechů. Za posledních pět let jde o čtyřnásobný nárůst. V porovnání s jinými zeměmi EU je to ale stále ještě málo. Úplně nejvyšší podíl osob se připojil v Dánsku a Nizozemsku, kde jde o 82 % osob.

Jednotlivci v zemích EU používající internet na mobilním telefonu (2016, v %)
Zdroj: ČSÚ

Internet Češi využívají nejčastěji k posílání e-mailů (73 procent). Dále připojení využívají k čtení on-line zpráv (71 procent) a vyhledávání informací o zboží a službách (68 procent). Zhruba 52 procent uživatelů přes internet nakupuje a stejný podíl používá internetové bankovnictví.

Vedle e-mailové komunikace využívá celkem 31 % uživatelů chatovací aplikace jako Whatsapp nebo Skype. Přes tyto aplikace také Češi využívají možnost telefonování přes internet – praktikuje ho 42 % uživatelů internetu.

Co se týče služeb a nakupování, ženy nejčastěji nakupují oblečení, obuv, potraviny, drogerii, hračky, stolní hry nebo knihy a časopisy. Muži pak elektroniku a sportovní potřeby. „Stále více lidí využívá e-shopy také ke koupi potravin. Od roku 2010 vzrostl podíl lidí nakupujících jídlo přes internet z bezmála jednoho procenta na 11 procent,“ uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Sdílené služby zatím Češi využívají poměrně málo. Ubytování u soukromých osob si přes internet objednaly čtyři procenta lidí, sdílenou dopravu pak využily zhruba dvě procenta respondentů.

Sociální sítě používá hlavně Praha a Jihočeský kraj

Sociální sítě používá 44 procent jednotlivců, což je o tři procentní body více než před rokem. V roce 2009 to bylo jen pět procent. „Roste počet uživatelů zejména ve starších věkových kategoriích, protože 93 procent mladých do 24 let již na sociálních sítích je,“ uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Nezávisle na tom, o jakou síť jde, je na těchto platformách aktivní hlavně věková skupina 16–24 let.

Jednotlivci v zemích EU používající sociální sítě (%, 2016)
Zdroj: ČSÚ

O profily na sociálních sítích mají zájem také firmy. V roce 2016 mělo profil na sítích typu Facebook již 30 % firem s 10 a více zaměstnanci, sociální sítě typu Twitter používalo 12 % takových firem. Kromě vedení vlastního profilu využívá velké množství firem také možnosti umístit na sociální sítě reklamu na své produkty.

Ve využívání sociálních sítí se ČR nachází pod průměrem – u zemí Evropské unie jde o 52 %. Nejvíce uživatelů žije v Dánsku, kde jejich podíl tvoří přes 74 %. Téměř poloviční hodnoty dosahuje Slovinsko. Nízké hodnoty vykazují také Francie a Itálie (40,resp. 42 %).

V náročnějších PC úkonech Češi zaostávají

Nejvyšší podíly počítačově gramotných osob lze nalézt mezi vysoce kvalifikovanými profesemi. V mezinárodním srovnání napříč Evropskou unií zaostávají Češi především v náročnějších dovednostech, jako je pokročilá práce v tabulkovém procesoru či programování. Například složitější funkce Excelu využilo v roce 2017 pouze 17 procent lidí mezi 16–74
lety, v Evropské unii to bylo v průměru ve stejné skupině 24 % uživatelů.

Celkově pak v Česku nevyužívá internet 17 procent lidí. Důvodem je většinou to, že internet nepotřebují nebo vyloženě nechtějí.