Ředitelka EBU: Nezávislost televize potřebuje dobrý právní rámec

Generální ředitelka EBU Ingrid Deltenre v rozhovoru pro čtvrteční Události, komentáře ocenila práci České televize a upozornila na důležitost veřejnoprávních médií pro společnost. Za hlavní považuje zejména vymezení rámce proti nepatřičným zásahům, které by omezovaly jejich nezávislost.
Video Deltenre: Ve středoevropském regionu je situace ČT velmi dobrá
video

Deltenre: Ve středoevropském regionu je situace ČT velmi dobrá

Česká televize dopadla ve srovnání se středoevropskými veřejnoprávními médii dobře. Generální ředitelka Evropské vysílací unie (EBU), která sdružuje veřejnoprávní i komerční televize v Evropě, vyzdvihla dobré vedení a označila práci v ČT za profesionální. Ideální model ale podle ní v Evropě kvůli rozmanitosti kultury a demokracie neexistuje. „Pokud to porovnáme s regionem střední Evropy, tak je vaše situace velmi dobrá. Je to vidět na vašem profesionálním managmentu, organizace je vedena velice dobře,“ prohlásila Deltenre, „myslím, že jste dobrý příklad. Na druhou stranu víme, že se věci pořád mění. Stále je tu potenciál ke zlepšení.“

Ředitelka dále zdůraznila důležitost veřejnoprávních médií. Ta mají podle jejího názoru velkou moc spojovat lidi a fungují jako zdroj diskuzí, které utvářejí demokracii. „Pořád si myslím, že veřejnoprávní média v určitých momentech – pokud dojde k nějaké národní katastrofě nebo naopak momentu hrdosti – dokážou nejlépe přinést emoce. Například ve fotbale nebo ve vašem případě v hokeji si myslím, že jsou veřejnoprávní média nezastupitelná,“ řekla Deltenre.

Když bude dozorčí orgán řešit program, může se otevřít politickému vměšování

V auditu zkoumala hodnoty médií veřejné služby sama televize společně s mezinárodním týmem odborníků. Hlavním bodem auditu byla otázka nezávislosti na vnějších vlivech, zejména u kontrolních orgánů. „Je třeba mít (v ČR) správný a dobrý právní rámec – alespoň na papíře – abyste měli zaručenou nezávislost a transparentnost,“ přibližuje ředitelka EBU. „Je potřeba odlišovat, co má dozorčí orgán dělat. Dozorčí orgán nemá řešit stížnosti na konkrétní programy, protože to otevírá dveře politickému vměšování. Musí dohlížet na celkové standardy kvality,“ dodala.

Model kontroly by podle ní mohl být lepší. Dohled by v rámci různých institutů prováděla veřejnost, která by sledovala samotné kontrolní orgány. Deltenre dodává, že v současnosti probíhá revize tohoto modelu, včetně financování. V odborném posouzení, které je výstupem auditu, označila EBU koncept koncesionářských poplatků jako zranitelný.