ČT se distancovala od Komerse - vyjádřil veřejnou podporu Švejnarovi

Praha - Česká televize se distancovala od jednání vedoucího regionální redakce jejího zpravodajství Adama Komerse, který podepsal iniciativu Ano pro Švejnara podporující jeho prezidentskou kandidaturu. Podle ČT tím porušil kodex televize, a proto nebude mít do vyšetření případu vliv na řízení redakce. Podle mluvčího televize Ladislava Štichy je podpis Komerse pod iniciativou jeho osobní záležitostí, která nebyla s vedením ČT konzultována.

„Mé rozhodnutí nesouvisí se zaměstnáním nebo profesí. Mám právo se jako občan vyjadřovat k věcem veřejným. Souvisí to pouze s občanským životem,“ uvedl pro server ČT24 Komers, který je nyní na týdenní dovolené. Dosud prý od ČT neobdržel žádné písemné vyjádření, takže rozhodnutí televize nebude blíže komentovat.

Vedení televize chce předat Komersův případ etické komisi Syndikátu novinářů, Etickému panelu ČT a právníkům. "ČT soudí, že pravděpodobně došlo k porušení Kodexu veřejnoprávní televize a novinářského principu nestrannosti a nezávislosti, proto Adam Komers nebude mít až do vyřešení případu žádný vliv na editoriální politiku zpravodajství ČT a řízení redakce," oznámil Šticha.

Komersovi, který je i místopředseda televizních odborů, hrozilo stažení z obrazovky již před sedmi roky, kdy měl opustit moderování zpráv a funkci vedoucího redaktora regionálního zpravodajství za neprofesionální přístup vůči řediteli brněnského studia ČT Zdeňku Drahošovi. Podle informací tisku tehdy Komers nazval brněnské studio normalizační drahošovskou televizí. O stažení Komerse z obrazovky se neúspěšně pokusil tehdejší šéf ČT Jiří Balvín. Šéfredaktor zpravodajství ČT Bohumil Klepetko udělil Komersovi důtku za závažné porušení pracovní kázně a upozornil ho na možnost výpovědi při jejím opakovaném porušení.