ČRo měl loni vyšší zisk než plánoval,musí doplatit daň 40 milionů

Praha - Český rozhlas loni hospodařil s čistým ziskem 139,2 milionu korun, což je o 38,3 milionu korun více než dosud plánoval. Zatím neauditovaný výsledek hospodaření od dozorčí komise dnes Rada ČRo vzala na vědomí na svém dnešním pravidelném zasedání. Rada zároveň vzala na vědomí informaci dozorčí komise, že ČRo bude muset doplatit daň za léta 2003 a 2004 ve výši asi 40 milionů korun; proti tomu se ale ČRo odvolá.

Původní verze rozpočtu veřejnoprávního rozhlasu na loňský rok schválená radou v prosinci 2006 počítal ziskem 63,8 milionu korun. Po dvou úpravách byl předpokládaný zisk 100,9 milionu.

„V případě, že zahrneme daň z příjmů do nákladů, dojde k překročení nákladové části rozpočtu o 20 milionů korun. Výnosy jsou naopak o 58,4 milionu vyšší, výsledkem je o 38,3 milionu korun vyšší čistý zisk než bylo plánováno,“ uvedla místopředsedkyně rady Dana Jaklová.

Podle dřívějších informací rozhlasu loni ČRo vybral na koncesionářských poplatcích, které nyní činí 45 korun měsíčně, 1,87 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2006, kdy ČRo vybral necelé 1,73 miliardy korun, je to nárůst o 8,3 procenta. Poplatky jsou hlavním zdrojem příjmů rozhlasu, v roce 2006 tvořily 90 procent z nich.

Na konci loňského roku registroval rozhlas 2,96 milionu koncesionářů - fyzických osob, což je o necelých 40.000 více než loni a o 280.000 více než v roce 2005. Stoupl i počet právnických nebo podnikajících osob platících poplatky, a to podle údajů ČRo o 35.000 na 121.000. Právnické osoby platí za každý přijímač, který mají, což znamená, že těchto 121.000 osob platí za celkem 525.000 přijímačů.

Podle Jaklové přitom ČRo chystá na nadcházející léta další akce právní povahy zejména vůči právnickým osobám, které nereagovaly na předchozí písemné oslovení ze strany ČRo kvůli placení koncesionářských poplatků. „V roce 2009 je počítáno se získáním 88.000 přijímačů, v roce 2010 dalších 32.000 přijímačů. Tím by měl být vyčerpán potenciál možného růstu,“ podotkla Jaklová.

Rada také vzala na vědomí část zprávy dozorčí komise, týkající se daňového nedoplatku ČRo za léta 2003 a 2004. Ten byl zjištěn kontrolou finančního úřadu Prahy 2 před dvěma lety. Jaklová uvedla, že místopředseda dozorčí komise Jiří Janotka na základě dokumentace o kontrole a po jednání s vedením rozhlasu a s pracovníky, kteří daňovou problematiku zpracovávali, došel k závěru, že tento výměr daní rozhlas bude muset doplatit s tím, že se rozhlas chystá k tomu, aby tuto věc řešil; bude se tedy v této věci odvolávat.

„Místopředseda dozorčí komise došel k závěru, že toto nesprávné určení daně nebylo úmyslné. Domnívá se, že u výměru na penále může ČRo žádat o prominutí penále nebo o odklad splatnosti,“ poznamenala Jaklová.