České televize budou mít společný etický kodex

Praha - Asociace televizních organizací (ATO), jejímiž členy jsou všechny velké české televize, připravuje společný etický kodex. Podle jednatelky profesního sdružení Hany Svobodové by měl obsahovat základní pravidla, která by stanovila nevhodný obsah, jemuž by se televize měly vyhnout. ATO tak reaguje na nárůst správních řízení a nové předpisy Evropské unie.

„Máme připraven kodex ATO, etický kodex, který po schválení chceme dále promítnout do regulačních a samoregulačních principů, s nimiž počítá EU. Počítáme i se součinností rady a příslušnými legislativními úpravami v této oblasti,“ uvedla Svobodová na zasedání mediální komise Poslanecké sněmovny, která včera jednala o schválení výročních zpráv ČT a Čro.

Asociace už zahájila diskusi nad novým předpisem s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Iniciativu uvítala Nova, přestože má vlastní pravidla, stejně jako ČT nebo Prima. Jejich porušení je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně dle zákoníku práce. Současně existuje také Etický kodex Syndikátu novinářů. Nový předpis nebude mít oporu v zákoně, ale bude fungovat na podobném principu, jako je tomu v reklamní branži, kde o porušení pravidel rozhoduje Rada pro reklamu. Její rozhodnutí jsou ale pouhá doporučení, vadnou reklamu sama zakázat nemůže.

V uplynulých letech narostl počet stížností na vadný obsah televizního vysílání, velká část se vztahovala k vysílání reality show komerčních stanic BigBrother a VyVolení. Obě televize už dostaly milionové pokuty, některé se jim podařilo odrazit u Nejvyššího správního soudu. Nejčastěji se jedná o porušení zákonných ustanovení týkajících se ohrožení vývoje dětí a mladistvých. Jen loni zahájila RRTV celkem 470 správních řízení, o 50 méně než v roce předchozím, a pokut uložila stovku. Polovina z nich se stále řeší v nekonečných soudních přích.