Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokuty za 1,73 milionu korun

Praha - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání tento týden udělila České televizi, Nově, Primě a společnosti Walmark celkem 17 pokut ve výši 1,73 milionu korun. Důvodem je podle rady porušení vysílacího zákona či zákona o reklamě. Televize se pokutám ve většině případů brání soudní cestou, často úšpěšně.

Česká televize dostala pokutu 200.000 korun za to, že se podle rady v reportáži v hlavní zpravodajské relaci Události 6. ledna na téma používání armádní letky ústavními činiteli dopustila porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

ČT v reportáži uvedla, že se česká delegace vrátila z konference na Bali na téma klimatických změn vládním speciálem, přičemž let v délce 14 hodin stál 1,8 milionu korun. To však byla podle názoru rady dezinformace, neboť tato delegace se z Bali vracela běžnou leteckou linkou.

Další pokuty ve výši 80.000 a třikrát 40.000 korun pak ČT dostala za porušení zákonných pravidel pro vysílání reklamy. Osmdesátitisícovou pokutu rada ČT udělila za to, že měla sponzora reklamní znělky. Podle rady je ale možné sponzorovat pouze pořady, za které nepovažuje reklamní spoty. Tři pokuty po 40.000 pak ČT dostala za tři pořady Panorama na ČT2, v nichž podle názoru rady ČT zařadila skrytou reklamu.

Nova musí zaplatit čtvrtmilionovou pokutu za to, že podle rady 16. března loňského roku drastickými záběry v pořadu Odložené případy porušila povinnost nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Ze stejného důvodu, tedy ohrožení vývoje dětí a mladistvých, dostala dvě pokuty po 250.000 také Prima. První za pořad Sběratelé kostí, druhou za pořad Myšlenky zločince; oba Prima vysílala letos 11. února odpoledne.

Nova dostala i pokutu 80.000 korun a pětkrát 50.000 korun za porušení pravidel pro vysílání reklamy. Ze stejného důvodu dostala finanční postih 50.000 korun i Prima. Reklama je také podle rady důvodem pro dvě pokuty po 100.000 korunách udělených společnosti Walmark za to, že v reklamě nabízela potravinový doplněk, přičemž se reklama tvářila, že produkt má léčivé účinky, což zákon nedovoluje.