Československá média sehrála v roce 1968 významnou roli

Praha - Za počátek Pražského jara bývá považován 5. leden 1968, kdy dosavadního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného vystřídal Alexander Dubček. Významnou roli během tohoto období i následné sovětské okupace sehrály v tehdejším Československu hromadné sdělovací prostředky. Jak v rozhlase, tak v televizi byly skupiny novinářů, kteří se během Pražského jara zasloužili o uvolnění celkové situace.

Uvolňování začalo podle bývalého ředitele československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, Hlasu Ameriky Pavla Pecháčka již v polovině 60. let. Z redaktorů se postupně stávali revisionisti, kteří zrazovali stávající vedení komunistické strany. „Například Novotný u nich byl vzhledem k postoji ve válce na Suezu málo populární. Byl jsem režisérem skupiny Redakce mezinárodního života, která byla v té změně vůdčí. Tam byli například Jiří Dienstbier, Milan Weiner, Dobrovský, Šťovíčková, Houdek a Petránek, kteří skutečně začali psát a vysílat naprosto jinak, než to bylo těch 20 let před tím,“ vzpomíná Pecháček a zdůrazňuje, že kořeny toho, co vyvrcholilo na jaře 1968, byly již v polovině 60. let.

Výrazně se celková atmosféra začala uvolňovat od zimy v roce 1967. „Od Nového roku to šlo neuvěřitelně rychle, což bylo příjemné, protože jsme všichni cítili to uvolnění,“ konstatuje moderátorka a bývalá zpravodajská hlasatelka Kamila Moučková. „Lidé jako Bedřich Rohan a Kamil Winter zkoušeli zvát lidi ze sjezdu spisovatelů jako například Pavla Kohouta, což bylo naprosto nepřijatelné, a nám se to dařilo. Kluci tlačili na pilu a všichni jsme to brali tak, že buď nám to projde, nebo nám to škrtnou. A ono nám to procházelo,“ dodává Moučková.

Video Média a svět
video

Média a svět

Po uvolnění však přišel šok v podobě sovětské okupace, která se přímo dotkla i samotných médií. „Několik dní po začátku okupace se už nevysílalo z budovy rozhlasu, protože ten byl obsazen sovětskými vojáky, ale z různých studií v Praze. Byla to jakási štafeta, přepínalo se i na jiná města, takže rozhlas v té době vykonal vynikající práci,“ popisuje nastalou situaci po srpnu 1968 Pecháček. „V rozhlase to přímo vedli Milan Weiner a Jiří Kmoch. Oba komunisté, později klasičtí revisionisté, kteří to také po začátku okupace odskákali,“ doplňuje.

Jedním z paradoxů okupační doby byl podle Pecháčka například fakt, že pořad Mikrofórum vznikl z popudu ÚV KSČ: „Dozvěděl jsem se to později v Mnichově. Tou dobou vysílala muziku Svobodná Evropa a byl to samý rokenrol, čili aby Svobodná Evropa nepřetahovala posluchače, tak například tohle se uvolnilo.“

Bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková byla uvedena do Dvorany slávy
Bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková byla uvedena do Dvorany slávy