ČT končí se sponzorovanou reklamou ve svém vysílání

Praha - Česká televize se za několik dnů zbaví výrazného zdroje příjmů ve svém rozpočtu. Od září plánuje stáhnout z vysílání veškeré sponzorované reklamní znělky, které znamenaly příliv několika desítek milionů korun ročně. Důvodem rozhodnutí je stoupající tlak ze strany kontrolního orgánu - Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Veřejnoprávní televize byla v poslední době často pokutována právě za vysílání ziskových reklam. Do dnešní doby zahájila Rada 32 správních řízení ohledně využívání těchto sponzorských produktů. Informaci dodal mluvčí ČT Ladislav Šticha.

„Správní řízení byla až dosud v 17 případech ukončena uložením pokuty České televizi, přičemž výše pokut dosáhla zatím 11,98 milionu korun,“ informuje mluvčí. Příjmy z reklamních znělek byly jako důležitá položka zahrnuty do plánu výnosů ČT na rok 2008. Důvodem je fakt, že ČT využívá placených reklam již od roku 2004 bez výraznějších námitek ze strany RRTV. ČT uzavřela řadu výhodných kontraktů ještě před tím, než znala stanovisko Rady. V uvedeném období považovala reklamu za pořad, neboť se jedná o obsahově souvislou, celistvou a časově ohraničenou část televizního vysílání. Regulační orgán však s tímto tvrzením nesouhlasí a vysílání sponzorovaných reklam rezolutně odmítá.

Česká televize s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání složitá jednání během letošního i loňského roku, jak uvádí Ladislav Šticha. Veřejnoprávní médium stále zastává názor, že inkriminovaný druh reklamy vyhovuje právní definici o podstatě pořadu. Tlak RRTV a vzrůstající pokuty mají jediný výsledek - od září se diváci České televize sponzorovaných reklam již nedočkají.