Komentované reprinty nacistického tisku naráží v Německu na problémy

Berlín - V rámci projektu "Zeitungszeugen" (Novinoví svědkové) vychází  v Německu celoročně kopie skutečných vydání novin z dob nacismu. Akce však naráží od počátku na právní problémy. Přestože reprinty novin jsou vsazeny do sešitů s komentáři současných historiků, bavorské úřady z kiosků postupně stáhly vydání z minulého týdne. Britský vydavatel Peter McGee se proto rozhodl dnešní vydání vydat v okleštěné podobě bez kontroverzních "příloh".

Spolková země Bavorsko vlastní licenční práva k někdejším nacistickým plátkům Der Angriff a Völkischer Beobachter, jejichž reprinty byly součástí prvních dvou vydání Zeitungszeugen. Tyto noviny původně vycházely u nakladatelství Eger, jehož vydavatelská práva po 2. světové válce přešla na Bavorsko. Podobně smí bavorské úřady rozhodovat například o způsobu vydávání textů z Hitlerova pamfletu Mein Kampf (Můj boj).

Bavorské úřady po objevení druhého vydání týdeníku Zeitungszeugen nařídily vyšetřování kvůli možnému porušení německých zákonů, a to zveřejněním symbolů nacistických organizací a zároveň údajným porušením autorského zákona.

Mnichovský obvodní soud nařídil stažení druhého vydání, jehož součástí bylo mimo jiné i opětovné otištění nacistického propagandistického plakátu s vyobrazením požáru Říšského sněmu. Policie tak část druhého vydání na novinových stáncích postupně zabavila.

Peter McGee dnes ujistil, že chce v projektu pokračovat, ale konflikt s Bavorskem nechce dál stupňovat. Až do rozhodnutí o oprávněnosti postupu bavorských úřadů by měl časopis vycházet bez reprintů listů Völkischer Beobachter a Der Angriff. „V projektu pokračujeme a zároveň usilujeme o konečné soudní objasnění,“ ujistil dnes McGee.

Dnešní vydání tudíž vychází „cenzurované“, se slevou a s přiloženým kuponem, na jehož základě mohou čtenáři obdržet kompletní třetí vydání s veškerými přílohami, jakmile budou vyjasněny právní otázky, vysvětlil vydavatel.

Kritikové projektu vytýkají, že kompletní přetisky dobových novin jsou do jednotlivých vydání jen vloženy samostatně a lze je snadno vyjmout. „Mohou být vytrženy ze souvislosti a zneužity neonacisty,“ kritizovala projekt bavorská ministryně spravedlnosti Beate Merková.

Ze stejného důvodu se ohradila také Ústřední rada Židů v Německu. Podle generálního tajemníka rady Stephana Kramera projekt v žádném případě nemůže naplnit proklamovaný záměr vydavatele, jímž je podnícení politického vzdělávání.

McGee dává vytisknout přesné kopie vydání německých novin z let 1933-1945. Projekt se v minulých letech uskutečnil už v osmi evropských zemích. Každý týden tohoto roku se v trafikách mají objevit vždy dvoje až troje nejen nacistické noviny z doby nacismu, doplněné o komentáře známých německých historiků, jako jsou Wolfgang Benz, Hans Mommsen nebo Peter Longerich. Jeden výtisk takového čtiva stojí 3,90 eura (přes 100 korun).