Na post šéfa ČT kandidovalo ve 2. kole pět uchazečů

Praha - Ve druhém kole volby generálního ředitele České televize bylo ve hře pět kandidátů, z nichž Rada ČT vybírala toho, kdo obsadí ředitelské křeslo na dalších šest let. Čtrnáct radních mělo na výběr mezi Janou Bobošíkovou, Hynkem Chudárkem, Janou Kasalovou, Radomírem Pekárkem a Jiřím Janečkem. Ještě před samotnou volbou zazněly projevy jednotlivých kandidátů. Každý z nich měl na svůj proslov deset minut, poté se po dobu 30 minut ptali radní. Kandidáti byli řazeni abecedně.

Jana Bobošíková chtěla eliminovat politické tlaky

Jejím cílem je vybudovat z České televize respektovanou a kreativní instituci, která nebude pod vlivem lobbistů a pod tlakem politiků. Jana Bobošíková nechce, aby měla Česká televize starosti s vybíráním koncesionářských poplatků, její financování by mělo pramenit z mandatorních výdajů státu. Sportovní zpravodajství si přeje zachovat, věnovat by se však měla spíše menším sportům a rozšířena by měla být o edukativní prvek. Vlastní tvorbě pořadů přikládá vysokou důležitost, prostor by se měl více otevřít externím nebo mladým tvůrcům.

Hynek Chudárek si přál vyrovnaný rozpočet po celé volební období

V čele České televize by podle výkonného ředitele hudební televize Óčko měl stát schopný manažer, přičemž ve svém projevu vyzdvihl své ekonomické schopnosti a zkušenosti. Za hlavní prioritu považuje zajištění vyrovnaného rozpočtu po celé volební období. K tomu by vedla restrukturalizace celé instituce, založená na optimalizaci výrobních nákladů a zaměstnanosti. Počet čtyř kanálů má být konečný a Chudárek by je chtěl jasně vyprofilovat. V budoucnu by chtěl z obrazovek veřejnoprávního média dostat reklamu, zároveň však není odpůrcem sponzoringu.

Jiří Janeček: Čeká nás období kvality

Posledních šest let vnímá současný generální ředitel jako období stabilizace. Došlo ke zkvalitnění a rozšíření distribuce programu, podařil se také zastavit pokles počtu koncesionářů. V souvislosti s digitalizací očekává Janeček větší regionalizaci zpravodajství, jasnější profilaci jednotlivých kanálů. Výzvou bude do budoucnosti vysílání v HD kvalitě. Oproti protikandidátům by byl Janeček pro zachování reklamy na obrazovkách České televize. Současný generální ředitel upozornil, že vytvořil finanční rezervu ve výši tří miliard, připravenou pro rok 2012, kdy se očekává zlom ve výnosech a výdajích televize.

Jana Kasalová: Česká televize je permanentní šance

Jana Kasalová by chtěla v křesle šéfa televize zavést permanentní audit finančních toků. Ušetřit by se mělo i na drahých budovách a jejich provozu. Podobně jako ostatní kandidáti by chtěla Kasalová precizovat program, a to zvláště po obsahové stránce. Důraz rovněž klade na propojení programové nabídky s moderními médii. Televizi si představuje nikoli jako kolbiště producentských a nátlakových skupin, ale jako tvůrčí dílnu otevřenou všem. Regionalizace nespočívá podle Kasalové jen ve vytváření nových regionálních studií, ale také v důsledné práci s novináři.

Podle Radomíra Pekárka by měla být ČT technickým lídrem

V souvislosti s probíhající digitalizací a pokrokem v oblasti elektronických médií by měla hrát Česká televize významnější úlohu. Podobně jako protikandidáti klade Pekárek důraz na vyrovnaný rozpočet nebo důslednou profilaci jednotlivých kanálů. V pořadí pátý a poslední kandidát na post generálního ředitele ČT by chtěl provést komplexní audit, na jehož základě by se poté provedla optimalizace výroby.

Jana Bobošíková
Jana Bobošíková
Více fotek
  • Jana Bobošíková autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/870/86931.jpg
  • Hynek Chudárek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/989/98823.jpg
  • Jiří Janeček autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/850/84986.jpg
  • Jana Kasalová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/989/98822.jpg
  • Radomír Pekárek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/989/98820.jpg