Rada ČT jednala o nových kritériích pro stanovení ředitelské mzdy

Praha - Rada České televize se chystá změnit kritéria pro vyplácení pohyblivé složky mzdy generálního ředitele. Jedním z nových parametrů má být například kvalita programu nebo počet správních řízení vedených s Českou televizí. Radní vzhledem k řadě připomínek odložili konečné schválení na příští zasedání. Celkem jde o šest základních měřítek pro práci ředitele, největší debata přitom vznikla právě u kvality programu, kterou mají podle návrhu hodnotit radní. „Pokud se rada shodne na výrazném snížení kvality, musí se výrazně snížit i odměna generálního ředitele,“ uvedl radní Milan Uhde. Kvalita musí být podle něj spojená nádoba se sledovaností.

Sledovanost je dalším kritériem. Podle návrhu se má při jejím poklesu o jedno procento snížit část mzdy o 30 procent. Podle Uhdeho je sankce u sledovanosti přílišná, radní vyjádřil obavu, aby se ředitelé nepouštěli do honby za sledovaností za každou cenu. Jeden z přítomných proto navrhl snížení sankce na 20 procent.

Plat generálního ředitele se má rovněž odvíjet od počtu zahájených správních řízení s ČT a výše udělených pokut. Správní řízení vede takzvaná velká rada, tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Uhde ale navrhl, aby se kritérium změnilo na počet prohraných správních řízení, neboť ČT často ve sporech s velkou radou vítězí. K dalším kritériím patří například plnění rozpočtu nebo plnění restrukturalizačního plánu.


Celková smluvní mzda šéfa ČT činí 237 000 Kč. Dělí se na pevnou část 165 000 korun hrubého a dvě pohyblivé složky, které jsou závislé na plnění stanovených ukazatelů, a to 43 000 Kč za vyrovnané hospodaření ČT, cash flow ČT, sledovanost a spokojenost, a 29 000 Kč za plnění usnesení Rady ČT a plnění zákonem uložených povinností. O vyplácení či případném krácení pohyblivých částí mzdy rozhoduje Rada ČT. Jiné finanční odměny ke své smluvní mzdě šéf veřejnoprávní televize nedostává.

Za rok 2008 Rada České televize schválila generálnímu řediteli Jiřímu Janečkovi za splnění vyrovnaného hospodaření pohyblivou část 658 680 korun.

Česká televize
Česká televize