Česká televize se i loni držela svého rozpočtu, Janeček dostal odměnu 705 tisíc korun

Praha – Česká televize loni, stejně jako v letech předchozích, hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. Příjmy a výdaje celkem dosáhly 6,93 miliardy korun, plán však počítal s více než sedmi miliardami. „Já jsem samozřejmě spokojený s tím, že výrok auditora zní 'bez výhrad'. To znamená, že naše hospodaření je čisté, transparentní, bez jakýchkoliv problémů,“ uvedl generální ředitel České televize Jiří Janeček. Rada ČT mu dnes za dobré hospodaření v loňském roce odsouhlasila odměnu 705 tisíc korun jako roční pohyblivou složku loňské mzdy. Odměna je stanovena jako dvacetinásobek průměrné mzdy v ČT, která činí 35 239 korun. Ředitel si tak oproti předchozí odměně polepšil o sedm procent. Televize však musela v roce 2009 kvůli krizi i šetřit.

Předseda rady Jiří Baumruk

„Rada kladně hodnotí činnost generálního ředitele v oblasti účelného a hospodárného využívání finančních zdrojů České televize.“

Uspořené náklady ve výši 392 milionů korun byly vykompenzovány neplněním výnosových položek rozpočtu v důsledku ekonomické recese. Hlavní výpadek nastal v oblasti reklamního vysílání, kde výnosy nedosáhly předpokládané částky o více než 285 milionů korun. Letos se počítá s příjmy z reklamy ve výši 530 milionů.

I letos chce televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem

I rozpočet České televize na letošní rok by měl být vyrovnaný, a to s celkovými příjmy a výdaji 7,3 miliardy korun. Podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele ČT Jiřího Janečka je ale reálný rozpočet nižší o 650 milionů korun, které jsou určené na fond rozvoje kinematografie a digitalizaci. Hlavními prioritami letošního rozpočtu jsou podle ředitele především právě dokončení digitalizace, ekonomická stabilita ČT a restrukturalizace televize. ČT by také ráda kvalitně vyráběla vlastní pořady.

Česká televize loni přijala patnáct lidí. V průměru tak zaměstnávala 2 896 pracovníků a na mzdách vyplatila 1,26 miliardy korun. 

ČT
ČT