Britský úřad zakázal „orwellovskou“ reklamu v rozhlase

Londýn – Britský regulační úřad, který dohlíží nad dodržování pravidel při nasazování reklamy v médiích, zakázal vysílání rozhlasového spotu s protiteroristickou tematikou, která připomíná samokontrolní mechanismy nastíněné ve známém antiutopistickém románu George Orwella 1984. Krátká nahrávka vybízí posluchače k větší obezřetnosti vůči lidem ve svém okolí a nabádá ke sledování, zda se nechovají podezřele. Společnost si tak má všímat osob, které se chovají příliš tajnůstkářsky, platí v hotovosti nebo mívají závěsy na oknech. Podle nezávislého úřadu se však lidé, kteří by případně takovému popisu odpovídali, mohou cítit dotčeni.

Reklamu si nechala vyrobit policie. Už se omluvila posluchačům rozhlasu, kteří by se mohli cítit reklamou uraženi. Kampaň, jejíž součástí reklama byla, ale obhajovala s tím, že zobrazené chování odpovídá trendům, které policie zjistila a které bylo zahrnuto do důkazních prostředků v posledních teroristických procesech. „Nemusí to nic znamenat, ale všechno dohromady to ve vás může vzbudit podezření,“ uvádí reklama.