Regionální vysílání ČT se rozšiřuje a jde za svými diváky

Praha - Regionální zpravodajství České televize bude mít od nového roku exkluzivní prostor na zpravodajské stanici ČT24 a jeho vysílání se rozšíří o více než třetinu stávajícího času. Probíhající restrukturalizace televize veřejné služby totiž počítá s jednoznačnou a divácky čitelnou profilací jednotlivých programových okruhů. Zpravodajství z regionů se bude i v roce 2011 vysílat ve třech variantách ze studií v Praze, Brně a Ostravě. Regionální zpravodajství najdete také v bohatém archivu na webu České televize.

Od 3. ledna si budou moci diváci naladit každý všední den půlhodinové Události v regionech v 18:00 hodin na ČT24, na Moravě a ve Slezsku navíc komentované Události v regionech+ ve 22:50 hodin. „Budou to takové desetiminutové komentované zprávy s tématem dne a analýzou,“ uvedla šéfredaktorka zpravodajství ostravského studia Šárka Bednářová.

V případě Událostí v regionech a Událostí v regionech+ půjde o 49% narůst vysílacího času a v případě celkového vysílání o nárůst o 38 %. Heslo kampaně zní ČT24 blíž vašemu domovu. „Samozřejmě si uvědomujeme, že ne všichni budou tu změnu akceptovat a přijmou ji, a proto připravujeme dvoufázovou kampaň,“ uvedl šéfredaktor redakce zpravodajství ČT Karel Novák.

Video Reportáž Jitky Szászové a Martiny Tlachové
video

Reportáž Jitky Szászové a Martiny Tlachové

Roman Bradáč, ředitel zpravodajství ČT:

„ČT se rozhodla podle současných trendů reflektovat potřeby obyvatel v regionech a vysílání ČT24 jí tu možnost dává.“

Diváka čekají i další změny

Už od září připravuje ostravské televizní studio nové pořady, které se na čtyřiadvacítce objevují – romský magazín Romani Luma nebo česko-polský projekt Hranice dokořán. K nim nyní přibude další. "Nabídneme divákům úplně nový projekt, na kterém se budeme střídat s pražskými kolegy. Má pracovní název Zdraví ČT24, což napovídá, že to bude o novinkách v medicíně, o lidech v medicíně," doplnila Bednářová.

Digitální ČT24 umožňuje vysílání regionálního zpravodajství v podstatně větším rozsahu, než je tomu u ČT1. Navíc vzhledem k tomu, že jde o zpravodajskou stanici, je tento přesun pro diváka logický a čitelný. „Divák České televize by tak neměl do budoucna pátrat, kde najde svůj oblíbený pořad. Drtivá většina zpravodajských relací bude mít svůj domov na ČT24. Devětadevadesátiprocentní pokrytí území České republiky nám totiž dává možnost profilovat programové okruhy maximálně autonomně,“ dodává Novák.

Zpravodajská ČT24 má výhodu také v tom, že může využít regionálně variantní vysílání i při mimořádných událostech, jako jsou volby, nebo při ničivých přírodních katastrofách typu povodní. V těchto situacích tak může divákům aktuálně zprostředkovat klíčové události z jejich regionu. Systém regionálního odpojování vysílání České televize se bude vyvíjet i do budoucna.

Pavel Hanuš, manažer programu digitalizace ČT:

0„Regionalizace vysílání je globální trend, který proniká na všechny distribuční platformy včetně satelitního vysílání a také do internetových zpravodajských serverů. Česká televize musí v tomto směru v následujících letech co nejlépe využít možností, které jí digitalizace poskytuje.“

Česká televize si je vědoma, že přes pokrytí 99 % území republiky existují místa, kde digitální pozemní signál k dispozici není. I s ohledem na tyto lokality bude od počátku ledna umožněno divákům, kteří přijímají programy ČT satelitní cestou, zvolit příjem programu ČT24 ve variantě celostátní nebo kterékoliv z variant regionálních.

ČT1 regionální vysílání zcela neopustí

Souhrnné pořady Z metropole a Týden v regionech budou mít i nadále své místo v celostátním vysílání. ČT1 nově nabídne divákům v 17:30 hodin podvečerní zprávy, které přinesou také informace z jednotlivých regionů.

Regionální varianty satelitního vysílání ČT1 diváci naladí na stejném transpondéru, na němž jsou nyní k dispozici všechny čtyři programy České televize v základní verzi: družice Astra 3A, orbitální pozice 23,5° východně, kmitočet 12 525 MHz, platformy SkyLink a CS Link. Je potřeba pouze znovu naladit satelitní přijímač, respektive televizor osazený satelitním tunerem DVB-S (s výjimkou přístrojů vybavených automatickou aktualizací programů). Podrobnější technické informace o možnostech příjmu regionálního vysílání, které budou platit od 3. ledna 2011, najdete v na této adrese.