Hledá se nový ředitel ČTK

Praha - Rada ČTK vyhlásila výběrové řízení na nového generálního ředitele České tiskové kanceláře. Její rozhodnutí se očekávalo s ohledem na to, že rada již v roce 2009 schválila záměr nynějšího generálního ředitele Milana Stibrala v červnu 2011 z čela agentury odejít. Stibral dnes také předal radě i ČTK rezignaci k 9. červnu 2011. Výzva k účasti ve výběrovém řízení a jeho podmínky budou zveřejněny na webových stránkách. Kandidáti mají termín k podání přihlášek a projektů do 8. února, oznámila předsedkyně Rady ČTK Pavla Valčáková. Výběr se bude konat podle nového volebního řádu, který rada rovněž dnes schválila.

V roce 2009 rada poměrem hlasů 4:3 vybrala za budoucího ředitele Radima Hrehu. Vzhledem k tomu, že tento krok byl zpochybňován, rada Hrehu v den, kdy by měl nastoupit do funkce, odvolala a jmenovala ředitelem opět Milana Stibrala. Hreha se před soudem domáhá určení, že ředitelem je on. ČTK jeho žalobu označila za bezpředmětnou.

Volební výbor Poslanecké sněmovny loni v listopadu schválil zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2009 bez připomínek a doporučil ji ke schválení sněmovně. Hospodaření agentury předloni podle zprávy poprvé skončilo kvůli dopadům hospodářské krize na mediální trh a hlavně kvůli začlenění tiskárny ČTK Repro pod agenturu ztrátou, a to ve výši 45 milionů korun. ČTK ji pokryla z rezerv, které si vytvořila během ziskového hospodaření v předchozích letech. Další rezervy z předchozích let v řádu desítek milionů korun má k dispozici i do budoucna.

Milan Stibral řekl, že je rád, že bude předávat konsolidovanou firmu, která navzdory krizi dokázala i nadále fungovat bez státních příspěvků či dotací, ale i bez úvěrů a půjček. Přijatá úsporná opatření předpokládají v roce 2011 vyrovnané hospodaření.