Rada ČT vyřadila 4 kandidáty, zůstává jich 32

Praha – Rada České televize dnes za účasti notáře otevřela obálky s přihláškami do výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČT. Náležitosti zadávací dokumentace přihlášky nesplnili Jiří Pechanz, Tomáš Kopečný, Michal Vostřez a Petr Čunderlík. Rada ČT je proto z výběrového řízení vyřadila, a do prvního kola tak postupuje 32 kandidátů.

„Bohužel jsme museli vyřadit čtyři uchazeče, neboť nesplnili požadavky zadávací dokumentace výběrového řízení, a to i přesto, že jsme postupovali s maximální možnou tolerancí k nedostatkům a nepřesnostem,“ potvrdil předseda Rady ČT Milan Uhde.

V souladu s harmonogramem výběrového řízení budou nyní členům Rady ČT předány schválené materiály z přihlášek kandidátů – strukturované životopisy, úvahy na téma „Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT“, koncepce dalšího rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné služby. Hlasování o 5 kandidátech postupujících do závěrečného kola volby generálního ředitele ČT proběhne 7. září. Finálová volba generálního ředitele České televize by se měla uskutečnit 21. září.

Janeček stál v čele veřejnoprávní ČT osm let. Své rozhodnutí odejít oznámil letos v červnu. Svůj rezignační dopis Janeček na popud části rady uložil u notáře, který ho na konci srpna radě doručí. Své rozhodnutí tak již nemůže vzít zpět. V mezidobí mezi rezignací Janečka a zvolením nového ředitele bude televizi řídit statutární zástupce a vedoucí kanceláře generálního ředitele Vladimír Karmazín.