Projekty kandidátů na generálního ředitele chce Rada ČT zveřejnit

Praha - Rada České televize požádá kandidáty na generálního ředitele, aby mohla na webových stránkách ČT zveřejnit jejich projekty. Rada na svém dnešním zasedání také uvedla, proč nepovolila po otevírání obálek účast ve výběrovém řízení čtyřem kandidátům, zejména kvůli formálním nedostatkům. 

Podle místopředsedy Rady ČT Jaroslava Dědiče může rada materiály veřejně projednávat, ale nemůže je zveřejnit. „Jsem přesvědčen, že to může zabezpečit objektivitu volby,“ uvedl k návrhu předseda rady Milan Uhde. U uchazečů, kteří souhlas nedají, podle něj materiály zveřejněny nebudou. Rada se také zabývala nabídkou na psychologický screening kandidátů. Bude o ní dále jednat po zúžení počtu kandidátů.

Čunderlík podal jen přihlášku

Uchazečů o post generálního ředitele je celkem 32. Původně se přihlásilo 36 lidí, ovšem radní v úterý při otevírání obálek některé z nich vyřadili. „Vyloučeni byli čtyři kandidáti, a to pro formální nedostatky,“ řekl Uhde. Jiří Pechanz nedodal materiál sešitý a chyběly ověřené kopie dokladu o dosaženém vzdělání a čestné prohlášení o konfliktu zájmů a souhlas s veřejným projednáváním přihlášky. Tomáš Kopečný neměl očíslované stránky a chyběla ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání. Michal Vostřeze nedodal lustrační prohlášení a prohlášení o konfliktu zájmů nebylo podepsáno. Petr Čunderlík neodevzdal většinu dokumentů, tedy ani kopii diplomu ani lustrační prohlášení ani životopis ani úvahu na téma osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT ani koncepci dalšího rozvoje televize.