ČT zachytila pokus o diskreditaci volby generálního ředitele

Praha – Česká televize získala závažné informace o pokusu ovlivnit probíhající volbu generálního ředitele diskreditací tvůrců pořadu Reportéři ČT. Česká televize se proti tomuto počínání rezolutně ohrazuje a je připravena podniknout právní kroky na svou ochranu.

Zástupce generálního ředitele ČT Vladimír Karmazín dnes obdržel elektronický dopis od redaktora Adama B. Bartoše z portálu prvnizpravy.cz v následujícím znění:

Dobrý den pane Karmazíne,

Z důvěryhodného zdroje jsme obdrželi informaci, že redaktor ČT Marek Wollner připravuje účelovou reportáž o finalistech na výběr generálního ředitele ČT. Tato chystaná reportáž podle informací, které máme k dispozici, zcela zpochybňuje nezávislost a principy veřejnoprávního média. Má se vysílat 19. září, tedy pouhé dva dny před samotnou volbou nového šéfa ČT, a jejím cílem je účelové zvýhodnění jednoho uchazeče na úkor dalšího z favoritů. Podle našich informací mají být profily kandidátů zmanipulované, nevyvážené a postrádat jakoukoli objektivnost.

Chtěl bych se Vás proto v této souvislosti zeptat:

1. Je v souladu s novinářskou etikou a veřejnoprávním posláním České televize, aby její zpravodajská část odvysílala dva dny před volbou investigativní reportáž o dvou nejvážnějších kandidátech na post budoucího generálního ředitele ČT, přičemž jeden z uchazečů je záměrně dehonestován?

2. Měla by v případě zajištění objektivity být vysílána jakákoli reportáž týkající se kandidátů na post g.ř. ČT pouhé dva dny před volbou, kdy již není dostatečný prostor pro případnou obhajobu či reakci kandidátů, a může tak dojít k ovlivnění volby?

3. Jedná se v uvedeném případě o účelovou manipulaci a zneužití veřejnoprávního média před volbou nového šéfa ČT?

Děkuji za odpovědi

Adam B. Bartoš
www.prvnizpravy.cz
Cimburkova 258/21
130 00 Praha 3
tel: 732 322 371

Informace, ze kterých vycházejí dotazy v uvedeném e-mailu, jsou lživé. Reportéři ČT neměli nikdy v plánu se tématu volby generálního ředitele České televize věnovat. Přes upozornění, které bylo zasláno panu redaktoru Bartošovi, že disponuje smyšlenými informacemi, obdržela Česká televize informaci, že téma bude medializováno, aby zpochybnilo volbu generálního ředitele. Česká televize proto upozorňuje kolegy novináře i veřejnost na existenci tohoto diskreditačního pokusu, informoval mluvčí ČT Ladislav Šticha.

Kandidáti na obrazovce

Česká televize se rozhodla přispět k transparentnosti nadcházející volby generálního ředitele televize veřejné služby a pozve kandidáty finální části volby do pořadu Události, komentáře. Jednotliví uchazeči v něm v týdnu od 12. do 16. září představí své vize o fungování tohoto veřejnoprávního média.

V každém vydání Událostí, komentářů bude moderátor diskutovat s jedním kandidátem. Rozhovor bude vysílaný pokaždé jako závěrečné téma pořadu s pevnou stopáží v délce 12 minut (cca 22:35 – 22:47 hodin) a jednotliví kandidáti budou do něho zváni v abecedním pořadí. Diskuse proběhne v modelu moderátor – respondent bez dalších dodatečných hostů a vstupů. Všichni kandidáti budou dotazováni na 4 základní okruhy:

  1. Rozvoj České televize – vize pro ČT a naplňování veřejné služby
  2. Budoucnost jednotlivých programových okruhů
  3. Financování České televize
  4. Specifika konkrétních kandidátských projektů

Následovat budou doplňující otázky moderátora. Rozhovory budou vedeny v souladu s Kodexem ČT.