ČT hledá kreativního producenta pro dětskou tvorbu

K současným dvaceti tvůrčím producentským skupinám v České televizi přibude další, která se bude zaměřovat na dětskou tvorbu. Její kreativní producent vzejde z výběrového řízení na pozici kreativního producenta pro dětskou tvorbu, které Česká televize vyhlásila. Vítěze by měl generální ředitel jmenovat do funkce do konce listopadu. Jedním z úkolů nově jmenovaného kreativního producenta bude vytvořit a vést tvůrčí producentskou skupinu dětské tvorby pro nově připravovaný kanál České televize zaměřený na děti, mládež a vzdělávání.

Osobní tvůrčí i producentská zodpovědnost, aktivní přístup, otevřená spolupráce i s externími produkcemi a tvůrci – to jsou základní požadavky na kreativního producenta a jeho tvůrčí skupinu dětské tvorby. Předpokladem je také aktivní dramaturgie, zahrnující kromě jiného i přímé oslovování významných autorit z literární, filmové, divadelní, vědecké nebo pedagogické oblasti, stejně jako mladých začínajících autorů s nabídkami na cílenou formu spolupráce.

Pohádka Kovář z Podlesí
Pohádka Kovář z Podlesí

Budoucí kreativní producent dětské tvorby bude mít ve své kompetenci rozhodující dramaturgické i producentské činnosti. Na starosti bude mít mimo jiné jednání s autory jménem České televize, ponese odpovědnost za posouzení a případné rozpracování nabízených projektů a za jejich přípravu Programové radě, která nové pořady schvaluje do výroby. Tak jako u ostatních kreativních producentů se i u vítězného kandidáta na dětskou tvorbu očekává komplexní odpovědnost za výsledný tvar díla, za jeho kvalitativní parametry a realizační náklady.

Výběrového řízení se může zúčastnit každý, kdo prokáže svou odbornou způsobilost a kompetenci zpracováním strategie činnosti tvůrčí producentské skupiny, současné zaměstnance České televize nevyjímaje. Výběrové řízení je otevřeno i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti s tím, že po jmenování kreativního producenta bude předpokládán jeho nástup do zaměstnaneckého poměru v ČT. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení a ke konzultacím do 22. 10. 2012, strategii musejí odevzdat do 24. 10. 2012. Nového kreativního producenta dětské tvorby by měl generální ředitel jmenovat do funkce ve druhé polovině listopadu.