Senioři píší (a hlavně opravují) Wikipedii

Praha – Zdroj: Wikipedie. Přes nenávist mnoha pedagogů proniká otevřená internetová encyklopedie do hlav široké veřejnosti – a z nich téměř kamkoli. Spolu se správnými informacemi se ale z Wikipedie šíří také omyly či fámy. Vysokoškolský pedagog Jan Sokol proto přišel s projektem oprav internetové encyklopedie. Chce do nich zapojit především seniory, kteří po odchodu do důchodu marně hledají způsob, jak využít své zkušenosti a znalosti.

Projekt Senioři píší Wikipedii se inspiroval obdobnou německou aktivitou. Na rozdíl od důkladně organizovaných korektur německé Wikipedie je ale projekt Jana Sokola více uvolněný: „My na to nemáme žádné granty, žádné peníze. Je to tak, jak Wikipedie od začátku je – dobrovolnický projekt.“

Opravování – a doplňování – české verze Wikipedie je podle bývalého děkana Fakulty humanitních studií UK a někdejšího ministra školství velmi přínosné jak pro čtenáře především z řad studentů, tak pro samotné korektory-seniory. „Je škoda, když mají senioři pocit, že o jejich zkušenosti a znalosti nikdo nestojí, a přitom by mohli velmi užitečně přispět ke vzdělávání mladé generace,“ podotýká Jan Sokol.

Starší vzdělaní lidé podle něj mohou pozvednout faktickou, ale také jazykovou úroveň české Wikipedie. „Nejde jen o obsah, ale také o to, aby to bylo kultivovaně napsané, přitažlivé, srozumitelné a tak dál. A na to jsou starší lidé lépe vybaveni než studenti,“ je přesvědčen Sokol, podle kterého tvoří většinu přispěvatelů Wikipedie právě studenti.

Přínos seniorů? Vše, co maturanti neznají

Starší generace ale může přispět také docela novými hesly. „Dnes je tam spousta hesel o fotbalistech, bubenících a takových hvězdách. Je spíš na starších, aby tam dali něco o tom, co tady bylo před sto lety. Zrovna tak tam chybí věci, které se týkají našich sousedů – polské, maďarské, německé kultury. Nemůžeme čekat, že to udělají maturanti,“ zdůrazňuje iniciátor Seniorů píšících Wikipedii.

Jan Sokol přiznal, že z využívání Wikipedie jako zdroje informací i na vysokoškolské půdě zprvu nebyl nadšen. Nakonec se ale rozhodl k problému přistoupit inovátorsky:

„Já jsem se s tím setkal tak, že jsem ve studentských pracích nacházel systematické chyby. Jednou jsem na jednoho studenta uhodil, řekl jsem: 'Kde jsi to vzal' a on se přiznal. Tak jsem mu vyhuboval, ale pak jsem přišel na to, že nemá smysl si na to stěžovat, protože je velmi snadné a mnohem účinnější napravit to.“


Zeť Jana Patočky, který se před jedenácti lety ucházel i o prezidentský úřad, upozorňuje, že Wikipedie může obstát vedle klasických encyklopedií. Nejde ale o plnohodnotnou náhradu – ani v jednom směru: „Wikipedie nezastarává, naopak má tendenci být až příliš aktuální. V tom má ohromnou výhodu. Na druhé straně velmi dobré encyklopedie mají redakční práci, která je nenapodobitelná.“ A právě důkladnou redakci klasických encyklopedií má projekt Senioři píší Wikipedii alespoň trochu napodobit.

Video Jan Sokol o projektu Senioři píší Wikipedii
video

Jan Sokol o projektu Senioři píší Wikipedii