Z výstavy 100 let očima fotografů

Lesk a bída. Sto let českých dějin očima fotografů

Důležité historické momenty, ale i všední život Čechoslováků zachycují snímky na výstavě Sto let očima fotografů. Svaz českých fotografů putovní výstavu v sídle Národního archivu připravil u příležitosti výročí vzniku republiky.

 

Život v počátcích Československa dokládá snímek prezidenta T. G. Masaryka při oficiální příležitosti, atmosféra prvorepublikového jarmarku i záznamy tehdejší chudoby. I pozdější roky s sebou nesou jak vážnější, tak radostnější chvíle – mobilizaci před obsazením republiky Hitlerem střídá pohled na Pražany bruslící na zamrzlé Vltavě ve čtyřicátých letech.   

Šedesátá léta dokumentují mimo jiné snímky Andreje Barly. Kameraman Romance pro křídlovku nebo komedie Rozpuštěný a vypuštěný je také celý svůj profesní život fotografem. Pro výstavu vybral beatnického básníka Allena Ginsberga, který se stal v Praze králem Majálesu, nebo momentku z pasáže Lucerna, kde zvěčnil v pauze mezi natáčením tehdejší studenty FAMU Věru Chytilovou a Jiřího Menzela.

V sedmdesátých letech se podle kurátorky Věry Matějů stále více prosazovala dokumentární fotografie. „Ukazuje například typický fenomén oné doby – chalupářství, které bylo únikem lidí od reality,“ upozorňuje na jedno z témat vystavených snímků. Ty dokládají ale i život ve svobodě. Z devadesátých let připomínají třeba přípravy na návštěvu papeže Jana Pavla II.

V Národním archivu si zájemci mohou procházet sto let na fotografiích od sto dvaceti autorů do 10. října.

Video Události v kultuře
video

100 let Československa očima fotografů na výstavě