Čím chce být Česká filharmonie? Národním orchestrem, který vzdělává

Česká filharmonie se chce v budoucnu profilovat jako národní orchestr s domácími hráči a svébytným zvukem. Větší pozornost než dosud bude věnovat výchově budoucích a podpoře současných klíčových hráčů. Rozšířit chce také nabídku vzdělávacích programů a podílet se i na tvorbě učebních materiálů pro hudební výchovu ve školách. Plány souboru blíže představil jeho generální ředitel David Mareček.

Video Události v kultuře
video

Generální ředitel České filharmonie David Mareček o plánech orchestru

Česká filharmonie se chce profilovat jako národní orchestr. Co to přesně znamená?

Znamená to posílení směřování do České republiky. Ne že bychom přestali vyjíždět do zahraničí, ale chtěli bychom být takovým přirozeným lídrem edukací, nejen těch amatérských v nejlepším slova smyslu, ale i těch profesionálních. Takže na jedné straně chceme daleko více vstupovat do hudební výchovy na základních, uměleckých i středních školách. Na druhé straně bychom chtěli systematičtěji vychovávat budoucí špičkové orchestrální hudebníky, protože Česká filharmonie je asi jediný z velkých světových orchestrů, který zůstal shodou šťastných okolností čistě národní, a na tom bychom chtěli v příštích letech stavět.

Jak konkrétně se tyto plány v nejbližší době projeví?

Česká filharmonie v nejbližších letech chce navázat na kompletní nahrávku Dvořákových symfonií a koncertů - a to dílem Josefa Suka a také vybranými díly Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Chceme ale rozšířit náš repertoár i o zahraniční skladatele, takže probíhá nahrávání všech symfonií P. I. Čajkovského a chystáme se na kompletní symfonie Johannese Brahmse.

Máte i vy, jako ředitel, svůj důležitý cíl pro Českou filharmonii?

Ty cíle jsou dva. Jedním je zachování spolupráce s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, protože díky němu se podařilo vytvořit novou základnu České filharmonie. A aby byla skutečně pevná, potřebujeme s ním v dalších letech pracovat dál, což doufáme, že se podaří. Druhým cílem je vytvoření vzdělávacího programu pro hudebníky, kteří by se později měli stát členy České filharmonie nebo dalších českých orchestrů - a to doufám, že se za dalších šest let podaří.