Cenu Jindřicha Chalupeckého získal Matyáš Chochola

Vítězem letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal Matyáš Chochola, který byl nejmladším účastníkem. Vytváří instalace a performance, zajímá ho tělesnost i temné stránky člověka. Mezinárodní porota vybírala laureáta z pěti nominovaných: kromě Chocholy to byl také Aleš Čermák, Katarína Hládeková, Johana Střížková a Anna Hulačová, která si odnesla cenu diváků. 

Chalupeckého cena coby jedno z nejprestižnějších českých výtvarných ocenění potvrzuje příslušnost k tuzemské výtvarné elitě především ale nominantům a zejména laureátovi pomáhá budovat jméno ve výstavních síních i na trhu s uměním.

„Matyáš Chochola dokázal svou rozsáhlou instalací, že současné umění má schopnost komunikovat klíčová globální témata, nálady a podoby dnešního světa tak, jak jsou prožívána a reflektována v lokálním kontextu,“ uvedl Marek Pokorný, předseda poroty, výtvarný kritik a kurátor.

Základ Chocholovy umělecké výpovědi je podle něj síť příběhů, které autor předkládá prostřednictvím svých akcí, jejich přepracovaných záznamů a intervencí různých materiálů do prostředí, jehož se divák stává součástí.

Video PROFILY: Pětice umělců nominovaných na Chalupeckého cenu
video

PROFILY: Pětice umělců nominovaných na Chalupeckého cenu

PROFILY: Pětice umělců nominovaných na Chalupeckého cenu

Záznam předávání Ceny Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarné umělce

Vítěz MATYÁŠ CHOCHOLA: Nejmladší účastník klání o Chalupeckého cenu, třicetiletý výtvarník a absolvent AVU, staví svůj umělecký projev na rozměrných prostorových instalacích, jejichž ambicí je vytvořit alternativní, pestře komponovaný prostor. Chocholův umělecký projev variuje postinternetovou estetiku s výpůjčkami z campu, a v jednom prostoru se tak mohou mísit výpůjčky divokých devadesátých let i mystického šamanismu. Na výstavě ho tak kromě vytvořeného duhového mikrokosmu zastupuje i trashové torzo bojového vozu. 

Instalace Matyáše Chocholy
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Divoké devadesátky i tradice folklóru

Jména pětice nominovaných umělců se veřejnost poprvé dozvěděla na počátku roku, když je z rekordního počtu přihlášených (svá portfolia zaslala více než devadesátka umělců) vybrala mezinárodní porota v čele s ředitelkou The Bronx Museum of the Arts Holly Blockovou. Soutěžící díla pak pětice mladých výtvarníků prezentuje od začátku října až do 8. ledna na společné výstavě Finále 2016 ve Veletržním paláci. Kdo byl také nominován?

ALEŠ ČERMÁK: Dvaatřicetiletý absolvent pražské Akademie výtvarných umění vystavoval na Tchaj-wanu i v Pekingu a ve finále Ceny Jindřicha Chalupeckého se objevil už v roce 2013. Ve svých uměleckých dílech tematizuje široké kulturní a společenské dopady globalizace na komunitu i jednotlivce. Na aktuální výstavě všech nominovaných ve Veletržním paláci komunikuje s divákem videoinstalací, umístěnou v černém modulu. „Je to místo jen pro pár lidí a člověk zde ze samotného díla zažívá fyzický pocit. Chtěl jsem vytvořit napětí mezi divákem a objektem,“ uvádí.

Videoinstalace Aleše Čermáka
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

KATARÍNA HLÁDEKOVÁ: Dvaatřicetiletá absolventka Fakulty umění Technické univerzity v Košicích a Fakulty výtvarných umění brněnského VUT používá pro svůj umělecký projev zejména prostorové instalace a fotografie a ústředním tématem její práce je model a to, jakým způsobem se mění reprezentace reality při práci s jeho obrazem. Tématem její aktuální instalace ve Veletržním paláci je cykličnost, rovnováha a symetrie. „Zvolila jsem si to proto, že například v psychologii je téma symetrie rovna představě o kráse,“ doplňuje.

Instalace Kataríny Hládekové
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

ANNA HULAČOVÁ: Dvaatřicetiletá absolventka sochařského ateliéru Jaroslava Róny na pražské AVU staví svůj výtvarný projev na aktualizaci lidového umění, starých mytologií a východních kultur, jejichž prvky a postupy promítá do vlastní tvorby a tím i do jazyka současného umění. Na výstavě se tak prezentuje sochami inspirovanými křesťanskými a obecně politickými tématy a staví do protikladu člověka a faunu s flórou, když, podle vlastních slov, v instalaci pojímá zvířata a rostliny jen jako ornamentální sluhy. 

Sochy Anny Hulačové
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

JOHANA STŘÍŽKOVÁ: Šestatřicetiletá umělkyně z Akademie výtvarných umění přesvědčila porotu subtilním a promyšleným přístupem k poetické výpovědi o věcech a dějích všedního dne. O detailech a situacích každodennosti vypráví minimalisticky, prostřednictvím videa i fotografie. 

Videoesej Johany Střížkové
Zdroj: ČTK
Autor: Vít Šimánek

Kolík pro uměleckou štafetu

Prestižní cena pro mladé české umělce do pětatřiceti let se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Kromě laureátského puncu získává vítěz také sto tisíc korun na přípravu výstavy, vydání publikace či jiný autorský projekt a současně s tím vyráží i na šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku.

Od svého pětadvacátého výročí v loňském roce má Chalupeckého cena také svou hmotnou podobu, kterou designér Maxim Velčovský navrhl do tvaru štafetového kolíku. „Vyslali jsme ji na dobrodružnou cestu mezi umělce napříč českou scénou. Ti s ní rozličnými způsoby interagovali a ´nabíjeli´ ji jako amulet, který nakonec během ceremoniálu doputuje k laureátovi,“ řekla Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého.