Dana Kyndrová: Odchod sovětských vojsk

Fotografie ukazují konec sovětské okupace

Poslední železniční transport se sovětskými vojáky opustil československé území 21. června 1991. Odchod okupantů zachycují dobové fotografie Dany Kyndrové. Fotografka se navíc znovu vypravila na stejná místa a soubor obohatila o záběry, které stále připomínají sovětskou misi na našem území. Expozici nazvanou S nimi a bez nich… vystavuje pražská Leica Gallery.

 

Odchod sovětských vojsk byl jedním z prvních požadavků Občanského fóra v listopadu 1989. Spolu s dalšími armádami Varšavské smlouvy vpadly sovětské jednotky do Československa 21. srpna 1968. Okupace dramaticky ukončila období politického uvolnění a zahájila dvacet let normalizace.

Dočasně na věčnost

Většina vojáků sice opustila Československo už v říjnu 1968, ale část zůstala na území státu jako „sovětské jednotky dočasně umístěné na území Československa“ bez termínu odchodu. Jejich velitelství sídlilo ve středočeských Milovicích, kde vzniklo celé sovětské město s tisíci byty.

„Po podepsání smlouvy o dočasném pobytu Střední skupiny sovětských vojsk se na našem území usídlilo přibližně 75 tisíc vojáků, vyzbrojených těžkou technikou i letectvem. V průběhu osmdesátých let dokonce v Československu sídlila raketová brigáda se střelami středního doletu. Dočasnost pobytu byla občany s hořkou ironií označována za věčnost, o čemž svědčilo zabydlování sovětských vojsk. Ta si na našem území bez jakéhokoliv povolení budovala celá sídliště i s vlastními obchody a školami,“ píše historik Ivo Pejčoch.

Část těchto jednotek opustila zemi roku 1987, poslední vojáci odjeli až po sametové revoluci. Na odchod dohlížela parlamentní komise, kterou vedl poslanec Michael Kocáb. Poslední železniční transport opustil československé území 21. června 1991.

Černobílý návrat

Výstava v Leica Gallery zahrnuje fotografie z nejznámějšího projektu Dany Kyndrové z let 1990 až 1991, kdy se autorka několik měsíců systematicky věnovala zachycení odchodu vojsk z území Československa. Nyní se znovu vypravila na místa zdokumentovaná na fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které stále připomínají sovětskou misi. Výstava začne v pátek 24. června a potrvá do 4. září.

Dana Kyndrová (narozena roku 1955 v Praze) patří mezi významné české dokumentární a humanistické fotografky. Do povědomí české fotografické veřejnosti vstoupila souborem fotografií z afrického Toga, kde strávila půl roku. Fotografické eseje a reportáže přivezla i z dalších zemí. Desítky let soustavného sledování ruského národa vyústilo v rozsáhlou fotografickou publikaci Rusové… jejich ikony a touhy vydanou v roce 2015.

Osudy vojenských prostorů

Odchod sovětských vojáků zanechal na našem území několik opuštěných vojenských prostorů. Zatímco milovický a ralský prostor byly při odchodu sovětských vojsk v červnu 1991 zrušeny, libavský převzala opět československá, později česká armáda.

Po omezení vojenského újezdu Libavá na Olomoucku se na tomto území osamostatnily tři nové obce: Město Libavá, Kozlov a Luboměř pod Strážnou. Jak se spojení armády s civilním obyvatelstvem podepsalo na atmosféře v sídelních útvarech, které se po desítkách znovu stávají obcemi, zachycuje galerie fotografa České televize Jana Langera.

Kromě svérázné atmosféry bývalé vojenské prostory často nabízejí pozoruhodně bohatou přírodu. V bývalém vojenském prostoru Milovice vedle divokých koní a praturů spásají trávu také zubři.

Také lesy v bývalém vojenském prostoru Ralsko jsou experty považované za výjimečnou lokalitu. Mohly by se dokonce stát součástí projektu takzvaných mezinárodních modelových lesů, které spojují šetrné hospodářství a zachování přírodních hodnot.