Karel IV. do každé schránky. Česká pošta má novou poštovní známku

Oslavy 700. výročí narození Karla IV. se naplno rozjedou v polovině května. S narozeninovým darem v předstihu však už přišla Česká pošta, která u příležitosti jubilea vyrobila novou poštovní známku. Jejím autorem je Jan Kavan. Snažil se panovníka zpodobnit podle dobových fresek. Známka je vyrobená kombinovanou technikou ofsetu a tradiční rytiny Miloše Ondráčka.

Jan Kavan a Miloš Ondráček s novou známkou Karla IV.
Zdroj: ČTK

Dnem narození pozdějšího českého krále a římského císaře je 14. květen, od 15. května bude veřejnosti přístupná mezinárodní výstava věnovaná panovníkovi v Národní galerii a začne série výstav na Pražském hradě. Ve Vladislavském sále budou na dva týdny vystaveny korunovační klenoty. Oslavy připravené Národním památkovým ústavem začínají už v těchto dnech.

Na Pražském hradě se oslav zúčastní zástupci nejméně třetiny z deseti evropských monarchií. Budou moci 14. května uctít Karla IV. přímo u jeho hrobu ve svatovítské katedrále.

Byl Karel IV. vzdálen realitě svých poddaných? 

Zmíněná výstava v Národní galerii představí osobnost Karla IV. na kaleidoskopickém pozadí kulturně-historických souvislostí. K těm patřily ve 14. století povodně, hladomory, morové epidemie, židovské pogromy, ale také finanční krize. Expozice si tak klade otázky, jak, jestli a pokud ano, nakolik byl vůbec králův život odtržen od reality všedního dne v podhradí. Jak ho vnímali současníci? Odkud tekly peníze na velkolepou císařskou reprezentaci?

Video Události v kultuře
video

Karel IV. na výstavě, známce i karikaturách

Karel IV. na výstavě, známce i karikaturách

Autor známky: Mám rád těžce uchopitelné úkoly

 

Odpovědi čekají na návštěvníky v podobě 170 exponátů  všech uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů vypůjčených z více než stovky nejprestižnějších evropských a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek. Budou vystaveny také Karlovy umělecké počiny a díla příslušníků dvora.