Václav Havel

Havlův cit(át) pro politiku a svědomí platí i dnes

Prezidenta a dramatika Václava Havla chce výstava v Českém centru Praha připomenout především jako myslitele – autora zajímavým myšlenek, které mohou promlouvat i v současném světě. Instalace Politika a svědomí propojuje Havlovy citáty s fotografiemi aktuálního dění. 

 

„Když se člověk zadívá na ty citáty v kombinaci s fotografiemi, vidí, že jsou v nich formulované výzvy, s nimiž si dodnes často nevíme rady,“ upozornil kurátor Jan Hron z Ústavu pro studium totalitních režimů. Výstavu, která vznikla u příležitosti prezidentových nedožitých osmdesátin, spolupřipravovala Knihovna Václava Havla.

Návštěvníka obklopí celkem 26 panelů, citátů a fotografií. Přinášejí Havlovy reflexe a sebereflexe jak k evropským, tak světovým výzvám.  

„Kolektivní nenávist zbavuje lidi samoty, opuštěnosti, pocitu slabosti, bezmoci a přehlíženosti, čímž samozřejmě pomáhá čelit jejich komplexu nedocenění a neúspěchu… Říct například, že za všechno neštěstí světa, a především za zoufalství každé ukřivděné duše, mohou Němci, Arabové, černoši, Vietnamci, Maďaři, Češi, cikáni či Židé, je tak jednoduché a srozumitelné!“

Z projevu na konferenci Anatomie nenávisti v Oslu, 1990

V Českém centru Praha zůstane panelová výstava do 7. května. Více o politice a svědomí z pohledu Václava Havla se poté dozvědí i v New Yorku nebo v Tokiu. Česká centra v zahraničí k výstavě připravila i doprovodný program projekcí či besed.

Video Události v kultuře
video

Reportáž: Václav Havel v Českých centrech