Madona z Veveří

A národní kulturní památkou se od ledna stává...

Lednem počínaje se seznam národních kulturních památek rozšířil o devět klenotů. Jakých, oznámila vláda už v červenci. Připomeňte si ve fotogalerii, které to jsou. Nejedná se jako obvykle o objekty, například zámky nebo ceněné vily, ale o movité artefakty.

 

Od ledna tvoří soubor národních kulturních památek 306 položek. Nejpočetnější skupinu tvoří dřívější šlechtická sídla a církevní stavby, postupně se prohlašují i objekty lidové architektury a technické památky. Národní kulturní památka číslo jedna je Pražský hrad, druhé evidenční číslo drží korunovační klenoty.

Protože artefakty se statusem NKP tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně nejpřísnější ochrana a zákon ošetřuje jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej.