Kytara má láska: Konzervatoř vzpomíná na Štěpána Urbana

Praha - Před sto lety se narodil nestor české kytary a průkopník její výuky na pražské konzervatoři Štěpán Urban. Škola připravila na pondělní večer koncert z jeho tvorby. Kromě studentů na něm vystoupí i houslista Petr Střížek, Pražské kytarové kvarteto a také Urbanův absolvent, kytarista a skladatel Štěpán Rak, který byl hostem Studia 6. Obor kytara na pražské AMU loni oslavil třicet let od svého založení.

Štěpán Urban se narodil 4. října 1913 v Bořanovicích. Během svého života se stal kytarovým virtuózem, hudebním pedagogem a skladatelem, zakladatelem kytarové třídy na pražské konzervatoři, astrologem, antropozofem a esperantským básníkem. „Pan profesor nebyl jenom vynikající kytarista a skladatel, ale zabýval se také antropozofií a věcmi mezi nebem a zemí. Byl úžasně inspirativní osobností,“ vzpomínal na svého učitele Rak.

Urban vytvořil českou klasickou školu kytary, která bývá kladena za vzor moderní hudební pedagogiky. Po vzoru jeho pražské třídy se zařizovaly další školy v Holandsku, Polsku nebo Itálii. Jeho kompoziční tvorbu uvádí početné antologie. Zemřel v květnu 1974 v Praze. Další informace o Štěpánu Urbanovi lze nalézt v knize „Kytara má láska“, kterou napsala jeho druhá manželka Jaroslava Urbanová se Štěpánem Rakem.

Slavnostní koncert z tvorby Štěpána Urbana pro kytaru se uskuteční sedmého října od 19:00 v nově opraveném velkém sále pražské konzervatoře Na Rejdišti 1. Kromě studentů konzervatoře vystoupí i Duo Conspiro, přední houslista Petr Střížek, světoznámé Pražské kytarové kvarteto i Štěpán Rak. Koncert slovem provází herec a recitátor Alfred Strejček.

Další informace hledejte na webu konzervatoře.

Video Vzpomínky Štěpána Raka
video

Vzpomínky Štěpána Raka