V suterénu Klementina odpočívaly skryté lidské ostatky

Kopání nové kanalizace v Klementinu, kde sídlí Národní knihovna, přineslo nečekaný objev. V suterénu budovy archeologové objevili další z hrobů raně středověkého pohřebiště z 9. či 10. století. Kvůli souvisejícím památkovým průzkumům se zpozdí i oprava budovy.
Video Rekonstrukce Klementina: Skryté hrobky i moderní archivy
video

Rekonstrukce Klementina: Skryté hrobky i moderní archivy

Před každým stavebním zásahem se provádí archeologický průzkum. Ten nedávný odhalil v prostorech bývalých toalet v hloubce asi pěti metrů pod nádvořím středověké pohřebiště. Odborníci hrob neodkryli úplně, proto nemohou říct, komu nalezené kosti přesně patřily. Už nyní ale odhadují, že by se mohlo jednat o obyvatele pražského podhradí. 

Mezi poslední objevy patřila v Klementinu třeba fresková výmalba nebo zazděné dveře do kostela nejsvětějšího Salvátora a historická táhla ztužující stropní klenby. Už v minulých letech ostatně archeologové v areálu objevili raně středověké hroby, rozsáhlé o něco pozdější pohřebiště nebo zbytky kláštera ze 13. století.

Rekonstrukce: Jak dlouho a za kolik?

Revitalizace Klementina začala už v roce 2010 a měla skončit v polovině roku 2016. V současnosti se však už dopředu ví, že se opravy protáhnou o další dva roky, tedy do roku 2018.

  • Náklady na opravu dosud vyšly na 600 milionů korun.
  • Jen restaurátorské práce stály téměř 130 milionů.
  • Celkové náklady na opravu někdejší jezuitské koleje dosáhnou 1,886 miliardy.

Projekty pro rekonstrukci se také trochu měnily, protože vznikaly ještě v době, kdy se počítalo s novou stavbou pro knihovnu. Od té nakonec instituce vlivem nesouhlasu politiků odstoupila. Prostorové problémy řeší dostavbami centrálního depozitáře v Hostivaři.

Máměstek ministra kultury Miroslav Rovenský, jenž je pověřen vedením Národní knihovny, uvedl, že udržení revitalizace Klementina v hranicích stanoveného rozpočtu a v minimálním časovém skluzu je prioritou jeho působení ve funkci. Není zřejmé, jak dlouho ve vedení NK bude, ministr kultury Daniel Herman zatím neřekl, zda plánuje na místo ředitele knihovny vypsat výběrové řízení.