Rozpravy o českých médiích: Zpravodajství ČT pod palbou

Diskuzní sezení Rozpravy o českých médiích Fakulty sociálních věd zaostřilo 9. dubna na zpravodajství České televize. Debata se dotkla kritérií, podle jakých se vybírají témata do relací a jak se dál zpracovávají. Řeč přišla i na informování o menšinových tématech, mezinárodních konfliktech nebo o české politické scéně. A co vůbec pro ČT znamená veřejný zájem? Odpovědi od zpravodajského vedení jste mohli sledovat na webu ČT24 v rámci programu ČT podporuje. Záznam najdete v tomto článku.

O zpravodajství České televize diskutovali:

  • Petr Mrzena (šéfredaktor zpravodajství ČT)
  • Michal Kubal (zástupce šéfredaktora zpravodajství, vedoucí zahraniční redakce ČT)
  • Čestmír Franěk (zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT, řízení aktuálních diskusních-analytických pořadů)
  • Pavel Herot (ředitel Media Tenor)

Moderovala Alice Němcová Tejkalová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, který diskusi pořádal. Mediálními partnery akce jsou Médiář a PRESSpektivy.