Přednáška z Univerzity Karlovy: od Einsteina k Hawkingovi

Sto let obecné teorie relativity shrne 16. března ve své přednášce profesor Jiří Bičák. Stoletím „Od Einsteina k Hawkingovi“ provede v přednášce pro veřejnost na Univerzitě Karlově i v přímém přenosu na webu ČT24. Přednášku jste mohli sledovat v tomto článku, kde je také umístěn záznam.
Video Záznam přednášky Jiřího Bičáka
video

Záznam přednášky Jiřího Bičáka

Anotace: Teorie, která byla hned po svém zrodu považována za jeden z vrcholných činů lidského ducha, zpočátku neměla příliš kontaktů s reálným světem. Již sto let je nejen „krásnou“ teorií gravitace, ale po objevu kvazarů, pulzarů, reliktního záření, efektů souvisejících s černými děrami i instalací systémů GPS kolem Země je i nutným rámcem pro výklad našich pozorování vesmíru. Připomeneme vznik a hlavní rysy této teorie, její následný rozvoj a zvláště si všimneme, k jak zásadním pokrokům obecné relativity přispěl Stephen Hawking. Zmíníme se i o některých aspektech Hawkingova pohledu na svět a o dojmech z osobních setkání s ním, mimo jiné v souvislosti s filmem Teorie všeho, který nedávno přišel do našich kin.

O přednášejícím: prof. RNDr. Jiří BIČÁK, DrSc., dr. h. c., český vědec a fyzik (*1942), vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V Ústavu teoretické fyziky MFF UK se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií a filozofií fyziky 20. století. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, v současné době předsedou. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK pracuje a přednáší od roku 1964 v oboru teoretické fyziky. Za svoji přínosnou práci již získal řadu ocenění, naposledy v prosinci 2014 cenu NEURON za přínos světové vědě.

Přiblížit teorii relativity se pokusil před nedávnem v cyklu přednášek pro veřejnost také Jan Obdržálek. Podívejte se na ni ze záznamu v článku níže:

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.