S novou knihou se každý může stát poučeným poutníkem za Santinim

Praha - Dílo architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, které patří k nejcennějším barokním památkám v Česku, připomíná nová výpravná kniha Santini. Ta ilustruje cestu po významných projektech architekta, který skloubil to nejlepší z gotiky s tehdy aktuálním vrcholným barokem. „Kdyby si dneska dovolil někdo z architektů přetvořit dílo staré tři sta let do své moderny, tak by ho ukřižovali. Přitom když vidíte ty obrovské prosklené plochy, tu dynamiku, gotickou vzletnost skloubenou s barokní krajkou, tak je to něco úžasného,“ představil architektovu tvorbu předseda sdružení Putování za Santinim Stanislav Růžička.

Občanské sdružení Putování za Santinim vydalo s podporou Ministerstva kultury České republiky dlouho očekávanou knihu mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů české a evropské historie Jana Blažeje Santiniho Aichela s názvem Santini. „Je výborný nápad vzít si tu knihu jako průvodce. Zprostředkuje pohled odborný i populárně podaný na jedinečnost Santiniho architektury,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman. V publikaci jsou podrobně zmapovány jednotlivé kapitoly Santiniho života, nejvýznamnější stavby a také kompletní seznam všech jeho autorských prací.

Publikace byla vydána v české i anglické verzi. „Pokud vím, neexistuje cizojazyčná verze knihy o Santinim, přitom jeho dílo vzbuzuje zájem i u zahraničních turistů a návštěvníků. Zakoupením této publikace a jejím využíváním pro propagaci Santiniho odkazu bude bezesporu přispěno ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti v regionech souvisejících s jeho tvorbou,“ vysvětluje autor knihy a předseda občanského sdružení Stanislav Růžička. Nejznámější Santiniho díla stojí v českých regionech, jeho stopy ale najdeme i v hlavním městě.

historik umění Richard Biegel:

„Architektura musí mít řád, pravidla. Jako hudba, musí mít harmonii. Santiniho architektura je dokáže zvláštním způsobem napínat, porušovat, dokáže je naplnit paradoxy, které už už hrozí, že je naruší tak, že ta pravidla zmizí, ale ona nezmizí. Ona budou zvláštním způsobem potvrzena.“


V posledních letech, dochází také k významnému oživení zájmu o Santiniho tvorbu. Mezi nejvýznamnější díla patří například poutní kostel na Zelené Hoře u Ždáru nad Sázavou, který je zapsán na seznamu UNESCO, Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech na Plzeňsku, klášterní kostel a kostnice v Sedlci u Kutné Hory a řada dalších.

Architekt Jan Blažej SantiniJan Blažej Santini-Aichel (1677–1723) byl významný český architekt italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Jeho originální propracované architektonické návrhy představují velké klášterní komplexy, chrámy, kostely, kaple, velké i malé palácové stavby. Jeho dílo pomáhá mnohým pochopit rozpor českého baroka, kdy údajná doba „temna“ je vlastně dobou skutečného, hmatatelného rozkvětu českého stavitelství, řemesla a umění.


Vydání knihy není jediným počinem sdružení Putování za Santinim, které má za cíl popularizaci díla geniálního architekta. Již řadu let se odborníci z řad sdružení zabývají přednáškovou a osvětovou činností, organizují zájezdy a výpravy po stopách Santiniho života. Nyní si stanovili další a významný cíl. „Po vzoru zahraničních aktivit se pokusíme o zařazení celého Santiniho díla na Indikativní seznam památek České republiky a následně o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO. Jsme si vědomi, že se jedná o odvážný krok, ale k jeho naplnění máme jeden společný a dobrý motiv. V roce 2023 si připomeneme 300 výročí úmrtí Jana Santiniho Aichela,“ dodává Stanislav Růžička.

Video Události v kultuře: Santiniho dílo v jedné knize
video

Události v kultuře: Santiniho dílo v jedné knize