Baugruppe – když lidi staví pro lidi

V pražské galerii Kvalitář otevřeli výstavu, která přesahuje galerijní hranice. Pod názvem Baugruppe ist super! s podtitulem Jak se dnes bydlí – inspirace z Berlína kurátoři Helena Doudová a Marek Kopeć soustředili přehledný, didaktický, ale i nápaditý záměr seznámit širší veřejnost s inspirativním berlínským trendem v bydlení.

Didaktická rovina expozice do detailů seznamuje návštěvníky s pojmem baugruppe, což zjednodušeně můžeme vysvětlit tak, že skupina několika lidí si společně koupí pozemek, společně si s architektem navrhnou bytový dům přesně podle svých představ, společně zafinancují stavbu a pak v tom domě společně bydlí.

Povědomí o tomto trendu v novodobé městské výstavbě pak v expozici doplňují informace o jednotlivých projektech. Celek doplňuje publikace BAUGRUPPE! Manuál, která by mohla působit i jako návod na iniciaci projektů baugruppe u nás.

Důležitou a také velmi zajímavou složkou výstavy jsou, kromě fotografií a modelů, i informativní panely, které kromě základních informací o podstatě baugruppe zveřejňují i vnitřní komunikaci mezi účastníky jednotlivých workshopů, na nichž vznikal konkrétní projekt, a přibližují i některé právní aspekty. Koncept výstavy zahrnuje i možnost seznámit se s berlínskými projekty podrobněji. Tzv. archivní boxy obsahují listy s fotodokumentací setkání Baugruppe, výkresy, skici architektů i nákresy uživatelů apod.

Přesah takové výstavy je zřetelný, neboť v sobě nese silný sociologický aspekt. Do projektu Baugruppe většinou vstupují lidé, kteří se znají, mají společný cíl a aktivně na něm participují. Společenství je sice otevřené, ale s jakousi vnitřní sounáležitostí. Zájem komunity, kde a v čem bydlí, se evidentně promítá do kvality života.

Navíc kromě těchto sociologických atributů je baugruppe přínosný i rozvoji města, neboť pozemky pro takový koncept se z větší části nalézají na parcelách nevhodných pro developerské záměry a bez baugruppe by zůstaly ležet ladem. Také z těchto přesahových důvodů doprovází výstavu program, jež zahrnuje workshopy, schůzky zájemců s odborníky i přednášky tematicky zaměřené na koncept Baugruppe.

Velice přínosná výstava, na kterou je potřeba udělat si čas. Vjem z ní přetrvá a může přerůst i v realizování něčeho, co má skutečně smysl. Berlín se v posledních letech vyprofiloval v živoucí, pulzující město, které se rozvíjí, naštěstí v poučeném kontextu. Je opravdu záslužné, že můžeme prostřednictvím této výstavy najít inspiraci k novému, kvalitnímu a příjemnému bydlení.

Video Výstava Baugruppe ist super!
video

Výstava Baugruppe ist super!

Baugruppe ist super! – Galerie Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1. Od 7. února do 20. března. Po–Ne 10–20 h. (zavřeno v sobotu).  Kurátoři: Helena Doudová, Marek Kopeć. Spoluorganizátor projektu: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy – Vladimír Fialka, Žofie Raimanová.