Přednáška na webu: Terorismus

Terorismus je v posledních dnech velmi skloňované slovo. Stalo se i tématem přednášky Ondřeje Ditrycha, kterou jste v rámci cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy mohli sledovat 26. ledna v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.
Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Přednáška se zaměřuje na historii a definici terorismu jako konceptu vztahovaného k určité kategorii politického násilí. Tento vztah je následně podroben kritickému zkoumání a dekonstrukci, poukazujícímu na nejasné obrysy konceptu nebo praktické politické dopady spojené s označením aktérů politického násilí za „teroristy“. Věnuje se i terorismu v současnosti, tedy podobě, cílům a trendům „globálního teroristického hnutí“. Nakonec napře pozornost k aparátu bezpečnostních praktik, který se v západních společnostech bezprecedentně rozrostl po 11. září 2001 a projevuje se v rozmanitých oblastech veřejného prostoru a politiky.

O přednášejícím: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., vystudoval mezinárodní vztahy na University of Cambridge (MPhil.) a na Fakultě sociálních věd UK (Ph.D.), kde dříve absolvoval magisterské studium politologie (jeho diplomová práce „Náhorní Karabach: Etnopolitika a geopolitika konfliktu“ byla oceněna Bolzanovou cenou rektora Univerzity Karlovy). Během doktorského studia strávil díky stipendiu Fulbrightovy komise akademický rok na Belfer Center, Harvard University. Působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů, kde vyučuje předměty s bezpečnostní tematikou, a jako koordinátor programu Deutsch Security Square. Přednáší také na Diplomatické akademii MZV ČR. V letech 2012–2013 byl přidruženým výzkumným pracovníkem European Union Institute for Security Studies a hostujícím výzkumníkem při CERI, Sciences Po Paris. Jeho monografie Tracing the Discourses of Terrorism: Identity, Genealogy and State vyšla v nakladatelství Palgrave Macmillan (2014).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.