Bezdomovci očima Dany Kyndrové

Praha – Loňská držitelka Grantu Prahy fotografka Dana Kyndrová vystavuje v Komorní galerii Josefa Sudka práce vzniklé díky tomuto stipendiu. Grant Prahy udílí primátor v rámci soutěže Czech Press Photo, je spojen s odměnou 120.000 korun a určen na dokumentaci proměn hlavního města během jednoho roku. Kyndrová se zaměřila na organizace pomáhající lidem bez domova, tak se i výstava jmenuje – Bez domova.

Dana Kyndrová chtěla v rámci grantu původně dokumentovat působení nestátních neziskových organizací zaměřených na pomoc sociálně slabým a nepřizpůsobivým občanům. Z časových důvodů ho ale zúžila na sledování organizací pomáhajícím bezdomovcům – Armádu spásy, Naději, divadlo Ježek a čížek a farní charitu u Panny Marie Sněžné. Říká, že díky grantu pro sebe objevila téma, které by jednou ráda završila knižní publikací, neboť obdivuje ty, kteří obětavě pomáhají druhým.

Dvaapadesátiletá fotografka vystudovala ruštinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Fotografovat začala v roce 1973 a vždy se věnovala černobílé humanistické fotografii, od roku 1992 je volnou fotografkou. Uspořádala sedm desítek samostatných výstav a vydala pět autorských publikací. Titulem Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost (1998) přibližovala politickou atmosféru 70. až 90. let v Československu, publikace Per musical aequo (1998) zachycuje hudební vzdělávání zrakově postižených.

Projekt Žena mezi vdechnutím a vydechnutím (2002) znamená třicetiletý zájem autorky o ženu ve všemožných životních situacích, v dalších publikacích se fotografka zaměřila na dokumentaci odchodu sovětských vojsk ze země a na život lidí na Podkarpatské Rusi.

Cenu Grant Prahy Kyndrová dostala za černobílou sérii snímků z Ruska s názvem Velikorecký křížový pochod. Dokumentovala šestidenní pouť dlouhou 150 kilometrů, které se zúčastnily tisíce věřících. Lidé doprovázeli údajně zázračnou ikonu sv. Nikolaje na břeh řeky Veliké, kde byla před více než 600 lety nalezena.

Výstava v Komorní galerii Josefa Sudka v Maiselově ulici trvá do konce ledna.

Instalace fotografií Dany Kyndrové v Komorní galerii Josefa Sudka
Instalace fotografií Dany Kyndrové v Komorní galerii Josefa Sudka
Více fotek
  • Instalace fotografií Dany Kyndrové v Komorní galerii Josefa Sudka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/4/340.jpg
  • Dana Kyndrová - fotografka při rozhovoru v pořadu Události v kultuře 21.11.2007 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/4/344.jpg