Korespondence Václava Havla a Františka Janoucha vychází knižně

Praha - Na pulty knihkupectví se dostává zajímavá publikace, která objasňuje práci domácí opozice a exilu v období normalizace. Jde o korespondenci Václava Havla a zakladatele Charty 77 Františka Janoucha z období let 1978 až 2001.

Trasou Praha-Stockholm putovalo po roce 1978, tedy po datu založení Charty 77, dohromady 222 dopisů. Všechny listy plné informací o disentu a plánů, jak se postavit proti komunistickému režimu, ale i osobních poznámek, archivoval celou dobu František Janouch. Jaderný fyzik, který musel zůstat ve švédské emigraci. „Poté, co mě režim zbavil občanství a donutil mě do exilu, jsem se takhle pomstil: dělal jsem všechno proto, aby se tento režim povalil,“ poznamenává František Janouch, zakladatel Charty 77.

„Byl jsem součástí té trasy, jimiž sem chodily nejen důležité finanční podpory z nadace Charty ze Stockholmu, ale i bezpočet knih, písemností a naopak to byl způsob, jak my jsme to posílali ven,“ vysvětluje Václav Havel. Dopisy si Janouch s Havlem stejně jako další disidenti posílali hlavně tzv. disipoštou, o dopravu z Prahy i do Prahy se starali především diplomaté." V knize se objevují dosud nezveřejněná fakta o disentu. Pomůže tak mnoha historikům i studentům.

„Je to jedinečný pramen v tom smyslu, že se poprvé dozvídáme, jak disent fungoval zevnitř. Jak byl financován, jak sem chodily peníze, kolik jich bylo, na co se rozdělovali,“ dodává historik Jiří Suk. Vydané dopisy pocházejí i z období, kdy už byl Václav Havel prezidentem. František Janouch mu po revoluci v mnohém radil a pomáhal řešit problémy už svobodného Československa.