Zadarmo do Národní galerie

Praha - Po celý víkend 2.-3. února budou zdarma otevřené expozice Národní galerie v Praze. Slaví se totiž 212. výročí od jejího založení. Na návštěvníky čeká i bonus v podobě speciálních autobusů jezdících mezi Zbraslaví a centrem metropole.

Na víkend je připraven bohatý program od komentovaných prohlídek s restaurátory, lektory nebo samotnými umělci po výtvarné dílny přímo v expozicích. Například ve Veletržním paláci bude malbu vyučovat přední český výtvarník Michael Rittstein.Monika Sybolová z lektorského oddělení NG upřesňuje: „Pojede tam současná malba na velkých formátech, bude se malovat na zemi. Lidé si budou moct vyzkoušet na kolenou, jak se maluje barvou.“
V Lobkovickém paláci na Pražském hradě uvidí výstavu nazvanou Jsi bytost pozemská či nebeská? - Žena v indické výtvarné tradici, ve zbraslavském zámku bude volně přístupná expozice uměleckých předmětů z Japonska, Číny, Tibetu, Indie, Nepálu, Koreje a dalších asijských zemí. Navíc mohou zájemci navštívit Historickou lékárnu v Nerudově ulici s expozicí dějin českého lékárnictví.

Protože oslavy výročí NG připadají na první víkend v měsíci, podpoří je i tzv. Cool tour linka, tedy autobusy, které spojují různé kulturní instituce. Ředitel Národního muzea upřesňuje, že šestá autobusová Cool tour linka poveze v sobotu 2. února zájemce za asijským uměním. Návštěvníci budou moct vidět expozice ve výstavním prostoru Národního muzea v Lobkovickém paláci a ve stálé expozici Národní galerie v Praze na zámku Zbraslav.


Bezplatná autobusová Cool tour linka propojuje každou první sobotu v měsíci vybrané objekty Národního muzea a Národní galerie v Praze. Účastníci získají při vstupu do všech objektů razítko jednotlivých expozic. Kdo v rámci této linky navštíví všechny expozice obou institucí, obdrží věcnou cenu a vstup do posledního navštíveného objektu zdarma. Razítka však neplatí pro únorovou linku, která se kryje se dny volného vstupu v Národní galerii. Pravidelný razítkový systém se opět obnoví v březnu.


V rámci dnů volného vstupu 2. a 3. února mohou lidé navštívit stálé expozice NG v klášteře sv. Anežky české, Šternberském paláci, na zámku Zbraslav, ve Veletržním paláci a prvním patře paláce Kinských.


První autobus Cool tour linky vyjede po trase Staroměstská - Zbraslavské náměstí - Malostranské náměstí - Pražský hrad - Staroměstská v 09:40, poslední v 17:00. Autobusy budou účastníky rozvážet ve dvacetiminutových intervalech.


Volný únorový vstup v rámci oslav Národní galerie se nevztahuje na Valdštejnskou jízdárnu a Jízdárnu Pražského hradu. O víkendu nebudou zpřístupněné ani dočasně uzavřené expozice v Domě U Černé Matky boží, v klášteře sv. Jiří a druhé patro paláce Kinských.