Výstavba mrakodrapů na Pankráci ministra kultury neznepokojuje

Praha - Přes znepokojení UNESCO ministerstvo kultury povolilo stavbu dvou výškových domů na pražské pankrácké pláni. Podle rozhodnutí ministerstva se na základě shromážděných podkladů nepodařilo prokázat, že by zamýšlené novostavby natolik narušily hodnoty pražské památkové rezervace, aby bylo nutné posoudit záměr jako nepřípustný. Ministr kultury Václav Jehlička se v Dobrém ránu s tímto rozhodnutím ministerstva ztotožnil.

„Vývoj měst se nedá zastavit,“ prozradil ministr kultury svůj vlastní názor a dodal: „Daleko více než výstavba výškových budov mě znepokojuje to, jak se Praha rozrůstá do okolního území, kde vzniká něco, co městem není.“ Podle jeho názoru nelze bránit rozvoji města, nicméně se tak musí dít kulturně, ale není možné narušit závazky České republiky, což je například úmluva o památkách UNESCO.

Proti výstavbě mrakodrapů se staví předseda českého komitétu Mezinárodní rady památek a sídel při UNESCO Josef Štulc, který tvrdí, že výstavbou bude narušeno panoráma města. UNESCO už v červenci letošního roku kvůli chystaným stavbám výškových budov vyslovilo „vážné znepokojení“ - první krok k vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Po něm následuje zápis města na seznam ohrožených památek.

Jestli se Praha skutečně dostane na seznam ohrožených památek, nikdo v tuto chvíli nechce odhadovat. Praha má od UNESCO termín do 1. února 2008, dokdy by měla znovu přehodnotit současný projekt na mrakodrapy na Pankráci a vytvořit studii, která zaručí, že současné historické dědictví města dokáže ochránit.

Ministr kultury ve studiu Dobrého rána připustil problémy s přísunem peněz do resortu na příští rok. Přesto, že vláda ve svém programovém prohlášení slíbila více peněz na kulturu, červnové usnesení vlády snížilo rozpočet ministerstva kultury o 20 procent. Ministr Jehlička tento základní rozpočtový rámec nepodpořil s tím, že pokud k takovému omezení příští rok skutečně dojde, Jehlička z ministerského postu odejde. Nicméně ministr stále věří, že peníze na kulturu se v rozpočtu nakonec najdou.

Případný nedostatek finančních prostředků by podle Jehličky znamenal zánik některých projektů: „Došlo by zejména k zániku programu na podporu památkové péče a došlo by k silnému omezení podpory živého umění, to znamená divadel, hudebních souborů, a to jak profesionálních tak neprofesionálních,“ uvedl ministr důsledky snížení objemu finančních prostředků.

Kromě státního rozpočtu získá ministerstvo finanční prostředky i z fondů Evropské unie, které půjdou především do oblasti péče o kulturní dědictví. Ministerstvo dále pracuje na transformaci kulturních institucí. Plánuje posoudit jejich funkčnost, ekonomičnost a možné úspory hodlá vložit do podpory živé kultury. První instituce, jichž by se týkaly změny, případně i sloučení, má v úmyslu oznámit koncem roku.