Náprstkovo muzeum otevírá výstavu o starověkých Thébách

Praha - V Náprstkově muzeu začíná výstava věnovaná Thébám, jednomu z nejvýznamnějších politických a náboženských středisek starověkého světa. Představí nejvzácnější předměty z českých a slovenských sbírek, které doplní řada exponátů z německých muzeí. Nese název "Théby, město bohů a faraonů".

„Výstava představuje téměř 200 exponátů. Převážná část z nich pochází z pohřební výbavy, zastoupeny jsou ale i předměty každodenní potřeby,“ řekl novinářům autor výstavy Pavel Onderka. Starověké Théby jsou považovány za Oidipovu vlast a byly dějištěm mytologických příběhů zvěčněných v řeckých tragédiích, jako je Sofoklova Antigona.

Expozice připomíná osobnost československého egyptologa Jaroslava Černého (1898 až 1970), který by se v příštím roce dožil 110 let. „Byl prvním českým egyptologem, který pracoval přímo v Egyptě, kde strávil většinu svého vědeckého života. Jeho jméno je s Thébami neodmyslitelně spjato díky jeho dlouholeté spolupráci na francouzských vykopávkách,“ uvedl ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ladislav Bareš.

Výstava, kterou připravilo Náprstkovo muzeum ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, potrvá až do 25. února 2008. Je k ní připraven doprovodný program zahrnující tematické přednášky a speciální komentované prohlídky.

„Théby se nacházely na průsečíku důležitých obchodních cest, a právě jejich umístění sehrálo důležitou roli při sjednocování Egypta hned dvakrát, na počátku střední a nové říše,“ osvětluje význam Théb Pavel Onderka, kurátor výstavy. Jak dodává Jana Minářová, egyptoložka Českého egyptologického ústavu FF UK, „Théby patří k nejbohatším archeologickým nalezištím v horním Egyptě.“