Ornamenty od renesance po rokoko

Praha - Ornamenty jsou tématem výstavy s názvem Předlohy a předobrazy v pražském Uměleckoprůmyslovém museu. Pro architekty, výtvarníky i dekoratéry, zkrátka všechny, kdo se zabývají uměleckými řemesly, byly vždy ornamenty předlohou pro jejich práci.

Trendy a proměny těchto vzorů od italské a německé renesance do konce 18. století byly inspirací významným světovým řemeslníkům a umělcům. Radim Vondráček, kurátor výstavy, upřesňuje: „Ornamentální rytiny, které jsou na výstavě, sloužily pro zlatníky, výrobce nábytku, cizeléry a další umělce, kteří vyráběli nějaké užité předměty.“

Představa o kráse předmětů se střídala. Od přehnané zdobnosti po období větší střídmosti, od renesančních grotesek až po kubistickou jednoduchost. Všechny ornamentální předlohy pocházejí ze tří muzeí, ve kterých, v rámci mezinárodního projektu Ornamental Prints, výstava probíhá současně. Kromě UPM v Praze jsou to Kunstbibliothek Berlin a MAK Wien.

Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea, ke spolupráci muzeí říká: „Protože tato naše muzea byla zakládána v 19. století, dochází po letech, do určité míry díky výzkumu, ke sjednocení sbírek. V důsledku toho, že vystavované materiály a předlohy se v určité době rozšiřovaly po Evropě, dochází skutečně k tzv. evropskému efektu.“

Spolu s výstavou vznikla i elektronická databáze. Ta obsahuje desetitisíce textových a obrazových záznamů o vývoji evropského ornamentu. Uměleckoprůmyslové museum je na svých webových stránkách zveřejní 1. října.