Dětský muzikál slouží charitě

Praha - Nezůstávej sám aneb "Stonožka" je název muzikálu Arne Bendiksena, který Dismanův rozhlasový dětský soubor v české premiéře uvedl 5. února v divadle Minor, o vzniku celosvětového charitativního hnutí Stonožka - Na vlastních nohou. V překladu Jiřího Joska ožívají na scéně myšlenky Běly Gran Jensen, zakladatelky a neúnavné propagátorky hnutí, které naplňuje takové hodnoty, jako je přátelství, tolerance a spolupráce ve prospěch všech potřebných.

Hra je postavená na jednoduché zápletce, dívka nešťastnou náhodou skončí na vozíku a její kamarádi jí chtějí pomoci sehnat peníze na drahou operaci. Začnou malovat vánoční pohledy.

Podobně vzniklo i humanitární hnutí, které pomáhá nemocným dětem po celém světě. Na samém počátku byl skromný cíl, a to pomoci malým českým pacientům. „Ono to začalo tím, že děti malovaly cokoliv. Na prvních obrázkách byly traktory na polích, kouřící továrny a podobně. Pak jsme dostali nápad, že by děti mohly malovat vánoční pozdravy,“ přibližuje začátky zakladatelka hnutí Běla Gran Jensenová, která žije v Norsku.

I když „Stonožce“ letos bude už 18 let, muzikál se v Česku nikdy nehrál. Až teď ho nastudovaly děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Jeho vedoucí Zdena Fléglová upřesňuje: „Máme k dispozici projekci pro filmové dotáčky, podle místa, kde hrajeme, jsou někdy k dispozici světla, ale někde také ne. Představení je hlavně postaveno na dětech.“

Kromě zakladatelky hnutí Běly Grand Jensenové přijel na slavnostní českou premiéru i autor muzikálu Arne Bendiksen, který ho napsal před více než desítkou let.
„Jsem přesvědčen, že je důležité, že hrají děti, protože hra je o jejich věcech. Dětští diváci vždy budou lépe chápat a přijímat sdělení od svých vrstevníků než od dospělých,“ konstatuje autor.

Muzikál vyrazí i na turné. Po několika představeních v pražském Minoru s ním děti chtějí objet celou republiku.