Link4Pictures Jana Pištěka

Praha - Velkoformátové malby Jana Pištěka představuje výstava v Mánesu. Na plátnech vytvořených hlavně během posledního roku jsou převážně schematické až snové krajiny. Doplňují je díla s podobným námětem z minulého desetiletí i obrazy z počátků Pištěkovy tvorby z 80. let.

Název výstavy Link4Pictures Pištěk vysvětluje s pomocí volného překladu anglického termínu jako spojení s obrazy, tedy něco, čím se zabývá celý svůj život. Kromě volné tvorby se pak s možným odkazem na rodinnou tradici (jeho otcem je výtvarník Theodor Pištěk, dědečkem pak byl herec stejného jména) věnuje i práci pro divadlo třeba v podobě návrhů kostýmů.

Mírně divadelní nádech měla i vernisáž, neboť byla v režii bratrů Formanů, kteří tentokrát vystupovali coby muzikanti. S příležitostným komorním orchestrem zahráli árii Věrné milování ze Smetanovy Prodané nevěsty. Hudba, která se tímto prolnula katalogem vydaným k výstavě, nahradila sekt používaný při křtech uměleckých publikací.
 
Vystavované Pištěkovy obrazy vznikaly v malírně kulis Národního divadla, protože, jak sám výtvarník řekl, tak velké formáty lze totiž malovat jen ve výjimečně velkých prostorech.   
 
Letos sedmačtyřicetiletý Jan Pištěk se na české výtvarné scéně objevil spolu s generací 80. let minulého století. Již na neoficiálních výstavách nové české malby se u něj objevily symbolické odkazy k archaickým kulturám. Jeho malířská tvorba byla oproti současníkům klidnější a kontemplativnější.

„Velkorysost Pištěkova malířského gesta i monumentalita pojetí plochy bývají doprovázeny minimalistickým detailem či kontrapunktem, který je vyjádřen jemnou kresbou odkazující na blízko i dálně východní malířskou spiritualitu," popisuje autorovu tvorbu kurátor současné výstavy Martin Dostál.