Miroslav Janek byl při promítání Občana Havla na Berlinale

Praha - V předvečer druhé volby prezidenta České republiky byl hostem pořadu Události v kultuře režisér Miroslav Janek, který se ujal konečného sestřihu filmu Občan Havel. V této pozici se ocitl po smrti dokumentaristy Pavla Kouteckého, který po 13 let natáčel Václava Havla při výkonu prezidentských povinností.

Film Občan Havel také díky citlivému a tvůrčímu přístupu Miroslava Janka hluboce přesahuje dimenze dokumentu mapujícího část života jednoho člověka. Dokument svým přesahem dává přes postavu prezidenta nahlédnout na celou společnost, na její morálku i poklesky, na její zralost či nezralost žít v demokracii, na její složitou cestu k dospělosti. Vyznění filmu je zřetelné zvláště v souvislosti s právě probíhající volbou nového prezidenta, která opět potvrzuje, jak důležité pro společnost je mít v čele osobnost s konzistentní morálkou, kulturou chování a nadstranickým rozhledem.
 
Postprodukční práce režiséra Janka trvala rok a půl, celkem bylo natočeno 120 hodin materiálu. „Je otázkou, co bylo těžší, jestli zpracování takového množství materiálu, nebo 13 let trpělivého sbírání. Já za sebe si opravdu nedovedu představit, že bych byl schopen trpělivě čekat a pracovat, a až po tolika letech jít do střižny. Trpělivost Pavla Kouteckého mi přišla obdivuhodná,“ říká Miroslav Janek v rozhovoru s Jiřím Svobodou v pořadu Události v kultuře ze 14. února 2008.
 
Režisér dále prozradil, že zajímavé okamžiky dával po prvním sestřihu dohromady zhruba deset hodin. Bylo potřeba vybrat z nich ty reprezentativní a obsahově vypovídající, aby smysl celku zůstal zachován. Ačkoli samotného natáčení nebyl Janek přítomen, odhalil, že systém výběrů událostí vhodných pro natáčení závisel na nabídce hlavního Havlova sekretáře Vladimíra Hanzla a následného případného akceptování nabídky ze strany Kouteckého. Natáčení komplikovaly také technické okolnosti. „Při sestřihu vyšlo zřetelně najevo, že mezi jednotlivými událostmi jsou různě dlouhé pauzy. Logika v tom plánování nebyla,“ dodává Janek.
 
Na právě probíhajícím filmovém festivalu v Berlíně byly realizovány dvě projekce dokumentu Občan Havel, z nichž jedna byla pro mezinárodní publikum a druhá pak pro německy mluvící obecenstvo. Podle slov Miroslava Janka byly reakce při projekcích v podstatě shodné s reakcemi českého publika. Vesměs se prý jednalo o jednoznačně příznivé přijetí tohoto ojedinělého dokumentu.