Joska Skalník – sny/situace/hry

Praha - V Galerii Smečky je možné vidět rozsáhlou výstavu koláží předního českého výtvarníka Josky Skalníka, která se koná také v souvislosti s jeho letošními šedesátinami. Výtvarník při jednom z minulých, bilančních ohlédnutí označil za rozhodující inspiraci své tvorby sny, situace a hry, a právě tak se současná výstava ve Smečkách jmenuje.

Základem Skalníkových koláží je grafické pojetí prostoru. „Promítá formální ústrojenství grafiky do organizace plochy a rovným dílem je vkládá do kompozice objektů, projektů a instalací,“ pojmenovává výtvarníkův styl teoretik umění Jiří Šetlík a dodává: „Aniž by se vzdal inspirace, jakou mu poskytuje okouzlení smyslů, podřizuje stavbu obrazu zobecňujícímu řádu geometrie, počínaje jejími základními útvary po mystickou podobu budhistické mandaly.“
 
Dalším nepřehlédnutelným prvkem Skalníkovy tvorby je používání široké škály modré barvy, kterou jen ojediněle přerušuje tlumená okrová či jemná růžová. Umělecký žánr koláží podle Šetlíka vyhovuje jeho touze po svobodné hře s šablonou forem a akcenty koloritu. Jejich prostřednictvím se snaží zobrazit podvědomí, jak to původně odpovídalo záměrům surrealistů. Od nich se však liší volbou metody, dává totiž přednost optické účinnosti skladby fragmentů výtvarných prvků, sestavených z barevných potisků a fotografií. Dbá na výběr podkladů, u nichž vedle běžných papírů používá zvláštní papíry autorské, které podtrhují výraz jednotlivých listů.
 
Joska Skalník vystudoval grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole. Byl kmenovým divadelním výtvarníkem Činoherního klubu. Za svoji činnost pro organizaci Jazzová sekce, jíž spoluzakládal, byl v roce 1986 vězněn. V listopadu 1989 se podílel na založení Občanského fóra, později se stal kulturním poradcem a členem Kolegia prezidenta republiky Václava Havla. V roce 1994 obdržel cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí činnost.
 
Gelerii Smečky provozuje společnost Pražská plynárenská, jejímž cílem je postupně představit svou unikátní sbírku české koláže. Základem sbírky jsou především nejvýznamější a nejznámější domácí autoři poválečné tvorby, pro které byla právě koláž typickým a hlavním projevem. Zastoupeni jsou však i tvůrci, kteří se koláži věnovoli či dosud věnují spíše okrajově vedle svého stěžejního uměleckého (sochařského, malířského, grafického) zaměření. Výstava Joska Skalník - sny/situace/hry potrvá do 10. května 2008.