Něco hranatého či destruktivního jako srozumitelné umělecké dílo

Praha - Galerie hlavního města Prahy výstavou Současný český kubismus pokračuje v projektu Hustý provoz, kterým chce představovat aktuální českou scénu. Expozice ve druhém patře Staroměstské radnice sleduje odkaz českého kubismu v několika rovinách.

Kurátor výstavy Václav Magid soustředil práce odvracející se od konceptuálních tendencí zaměřených na „pseudointelektuální teoretizování a nahrazení umělce kurátorem“. Vybral proto díla, která se vracejí k vizuální stránce uměleckého směru a jejichž estetika ke kubismu odkazuje: „Buď je na nich něco ´hranatého´ či pracují s principem dekonstrukce tak, jak to v jistém směru dělal kubismus,“ dodává s úsměvem Magid.

Výstava se ale podle kurátora neobrací ke svému historickému předchůdci jako k uzavřenému momentu a nebere jej ani jako zdroj citací, parafrází a reinterpretací; navazuje na něj v duchu inovace. Některá vystavená díla odkazují ke slavným kubistickým dílům, jiná k formálním postupům kubistických malířů či autorů kubistického nábytku, další se - často asi i nevědomě - dotýkají jen kubistické estetiky.

Mezi sedmi desítkami děl 34 autorů jsou práce od počátku 90. let (objekty Jiřího Kovandy) do současnosti. Mezi vystavenými obrazy, kresbami a objekty je zastoupen i známý Particip č. 18/Škoda 120 Tomáše Vaňka, jímž je úplné rozložení škodovky na nejmenší součástky a jejich přestříkání sprejem, aby vznikly stopy po těchto dílech. I tento postup podle Magida splňuje analytický přístup kubismu.

Mezi dalšími autory zastoupenými na výstavě jsou Petr Lysáček, Jiří David, Igor Korpaczewski, Markéta Othová, Milan Salák, z mladších pak Eva Koťátková, Pavla Sceranková, Dominik Lang a Jan Nálevka.