Pět kritiků a publicistů je nominováno na Cenu F. X. Šaldy

Praha - Pět kritiků či teoretiků humanitních oborů je nominováno na Cenu F. X. Šaldy, již uděluje stejnojmenný nadační fond. Dvanáctého laureáta ceny za mimořádný kritický, uměnovědný či ediční počin oznámí porota 26. března v rezidenci pražského primátora.

V oblasti literatury porota nominovala knihu Marka Vajchra Vyložené knihy, vydanou nakladatelstvím Revolver Revue. Kniha je výběrem statí, ve kterých autor od roku 1997 reflektuje soudobou českou poezii a prózu, současně se autor zabývá také domácí a zahraniční esejistikou. V oblasti výtvarné kritiky je nominovaná kniha Pavly Pečínkové Je třeba si vybrat (Revolver Revue) - je výběrem z kritických článků autorky.

Stejně jako loni je i letos nominován historik Otto M. Urban. Loni měl nominaci za knihu V barvách chorobných, která doprovodila jím připravenou stejnojmennou výstavu o české dekadenci v pražském Obecním domě, letos porota Urbana nominovala s přihlédnutím k práci překladatelů a editorů Jarky a Tomáše Vrbových za vydání deníků Edvarda Muncha Být sám (obrazy-deníky-ohlasy), které vydalo nakladatelství Arbor Vitae.

Jindřich Černý má nominaci za osobní pohled do dějin divadla a doby v knize Osudy českého divadla po druhé světové válce - Divadlo a společnost 1945-1955, vydané nakladatelstvím Academia. Porota také ocenila potřebnost edičního a koncepčního počinu Aleny Jakubcové Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století - Osobnosti a díla (nakladatelství Academia a Divadelní ústav).

Loni se laureátem Ceny F. X. Šaldy stal esejista, básník, literární kritik a hudebník Jan Štolba. Cena připomíná odkaz zakladatelské osobnosti české moderní kritiky Františka Xavera Šaldy, od jehož narození loni uplynulo 140 let a v témže roce i 70 let od jeho smrti.