Petr Šmaha vystavuje obrazy inspirované kauzou Mánes

Praha - Výtvarník a člen Spolku výtvarných umělců Mánes Petr Šmaha vystavuje své obrazy a kresby pod názvem Proces v pražské Špačkově galerii v Lysolajích. Cyklus se věnuje vleklému sporu o pražskou budovu Mánes.

Soudní spor o budovu se táhl celá 90. léta a skončil rozsudkem, který členové spolku považují za absurdní; Spolek výtvarných umělců Mánes nemá nárok na budovu, kterou sám postavil pro výstavy svých členů v roce 1930. Cyklus expresionistických obrazů a kreseb výtvarníka Petra Šmahy sleduje průběh sporu a rozhodnutí soudu. 
 
„Samotný obsah si určil formu; tou se zabývám celý život, ale toto téma ji umocnilo do určité drastičnosti, protože tak na mě vnitřně působila absurdnost daného konání,“ popisuje výtvarník vznik svých děl. 
 
Výstava zachycuje ponurou atmosféru soudního líčení. Černou a modrou doplňuje fialová jako znak soudcovských šerp. Cyklus České soudnictví - kauza Mánes tak volně navazuje na Šmahovu celoživotní tvorbu, která se věnuje mezilidským vztahům.  
   
Spolek výtvarných umělců Mánes založili v roce 1887 studenti uměleckých škol, mezi nimi např. Alfons Mucha a Luděk Marold, kteří tak pokračovali v tradici spolku Škréta, vzniklého v Mnichově, kde tehdy studovali. Prvním starostou spolku byl Mikoláš Aleš. Za dobu své existence sdružil dlouhý zástup generací českých malířů, sochařů, architektů a teoretiků umění. Jeho zahraničními členy byli nejvýznamnější výtvarní umělci tohoto století (např. Munch, Rodin, Matisse, Picasso, Chagall, Dalí) a architekti (Wright, Gropius, Corbusier).

Budova, kterou spolek postavil, byla centrem moderního umění. V polovině padesátých let spolek rozpustil nově vzniklý Český fond výtvarného umění s odůvodněním, že jeho existence je nadbytečná a brzdila by výstavbu socialismu. V roce 1990 spolek obnovilo 22 tehdy žijících členů. Restituční nárok spolku na budovu nakonec zamítl Ústavní soud ve prospěch Nadace Český fond výtvarných umělců.