Pražské konzervatoři je 200 let

Praha - Dvousté výročí založení bude Pražská konzervatoř slavit tři roky; oslavy již začaly a vyvrcholí v roce 2011. Rozmezí tří let bylo vybráno proto, že tolik času uplynulo od první myšlenky do vlastního zahájení výuky. Při příležitosti výročí by měl vzniknout i dokument natočený Českou televizí.

25. dubna si škola připoměla 200 let od významného provolání hudbymilovných šlechticů, které bývá považováno za její zakládací listinu. Vyučovat se ale začalo až na jaře roku 1811.

První jubileum připomene koncert v Dvořákově síni Rudolfina, který se uskuteční ve středu 30. dubna. Zazní na něm Koncert pro violoncello a orchestr h moll nejslavnějšího ředitele konzervatoře skladatele Antonína Dvořáka a Missa Solemnis současného ředitele Pavla Trojana, která bude na veřejnosti uvedena poprvé.

„Na tříleté období oslav škola připravuje cyklus orchestrálních a komorních koncertů, jevištní představení operního oddělení, putovní výstavu, publikaci o historii a současnosti školy,“ uvedl Trojan. Chystá se rovněž vydání poštovní známky a pamětní medaile. 

V květnu roku 2011 oslavy vyvrcholí vystoupením Symfonického orchestru Pražské konzervatoře na zahajovacím koncertu festivalu Pražské jaro. K přípravě tohoto koncertu škola přizvala dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Podle Trojana byla Pražská konzervatoř v době svého vzniku jedinou takovou školou na území rakouského mocnářství. Za zlatou dobu školy bývá považováno období na přelomu 19. a 20. století, kdy jako ředitel působil skladatel Antonín Dvořák. Tehdy škola sídlila v Rudolfinu, dnes ji zájemci naleznou o několik set metrů dál, v ulici Na Rejdišti.

Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Primátor Pavel Bém v souvislosti s výročím též přijal zástupce Pražské konzervatoře a ve svém projevu vyzdvihl význam této instituce.