Vláda vyhlásila 29 nových národních kulturních památek

Praha - Ministr kultury Václav Jehlička (ODS) potvrdil, že po dnešním jednání vlády se seznam národních kulturních památek rozrostl o 29 objektů. Seznam přírůstků byl vládou schválen v podobě navržené ministerstvem kultury. Mezi památkami jsou i technické stavby a zástupci moderní architektury.

Národní kulturní památky (NKP) začaly být vyhlašovány v roce 1962. Nejvíce se jich podle databáze Národního památkového ústavu nyní nachází v Praze (42) a Jihočeském kraji (26), přes dvě desítky jich má také Středočeský a Jihomoravský kraj. Nejméně, jen čtyři, jsou v kraji Karlovarském, méně NKP se najde i v Pardubickém kraji (šest) či na Vysočině (osm). Spektrum národních kulturních památek je široké a sahá od keltského oppida na Závisti u Prahy přes řadu středověkých hradů (Karlštejn, Vyšehrad, Kunětická hora a další) až k meziválečné vile architekta Adolfa Loose.

Většinu na seznamu tvoří nemovitosti či soubory soch, patří sem ale i několik movitých věcí - třeba korunovační klenoty, soubor historických automobilů z Národního technického muzea, Moravské zemské desky či unikátní daguerrotypie z Kynžvartu. 

Na seznamu je rovněž několik technických památek, jako jsou zbytky někdejší koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec nebo uzavřené černouhelné doly na Ostravsku. Některé památky jsou pro svoji mimořádnou historickou hodnotu také zařazeny na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přehled nových národních kulturních památek: 
   
PRAHA - nebude vyhlášena žádná nová NKP 
     
STŘEDOČESKÝ KRAJ: 
Hrad Český Šternberk - jeden z nejlépe dochovaných hradů v Čechách. Původně raně gotický hrad z roku 1211.
Kostel sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory - románský kostel z roku 1165 patří k nejvýznamnějším památkám stavitelství 12. století. 
Kostel sv. Mikuláše ve Vinci - pozdně románský kostel z druhé poloviny 12. století s bohatou výzdobou interiéru i exteriéru. 

JIHOČESKÝ KRAJ: 
Vodní mlýn v Hoslovicích - unikátní památka dokládající vývoj lidové architektury a technického vybavení vesnických mlýnů. Pochází nejspíše z druhé poloviny 16. století. 
Zámek Orlík - původní hrad byl zmiňován už v polovině 13. století, po požáru v polovině 16. století získal současný půdorys. 
Klášter premonstrátů v Milevsku - byl založen v roce 1184, románská bazilika Navštívení Panny Marie a zejména starší kostel sv. Jiljí patří k nejvýznamnějším stavbám poslední čtvrtiny 12. století v ČR. 
     
PLZEŇSKÝ KRAJ: 
Selský dvůr v Plzni-Bolevci - autenticky dochovaný příklad tradičních selských dvorů budovaných na Plzeňsku v období tzv. lidového klasicismu. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - patří k vynikajícím stavbám pozdního baroka v Čechách. Postaven byl podle plánů Kiliána Ignáce Diezenhofera z roku 1729.

KARLOVARSKÝ KRAJ:
Klášter premonstrátů v Teplé - klášter byl založen koncem 12. století. Kostel vysvěcený roku 1232 je prvním halovým trojlodím v Čechách a představuje doklad přechodu od románského k raně gotickému slohu. 
Středověký důl Jeroným v Čisté - důlní dílo určené pro těžbu cínu pochází z 15. až 16. století. 
Rudná věž smrti v Ostrově nad Ohří - rudná věž z 50. let 20. století je dokladem perzekuce politických vězňů a připomíná oběti, jež zemřely následkem vyčerpání a ozáření. 
     
ÚSTECKÝ KRAJ: 
Kostel sv. Floriána v Krásném Březně - původně zámecká kaple postavená v letech 1601 až 1603. Význam stavby z hlediska výtvarného umění přesahuje území ČR. 
     
LIBERECKÝ KRAJ: 
Kostel sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí - kostel s bohatou vnitřní výzdobou byl postaven nad hrobem svaté Zdislavy (svatořečené roku 1995).
Hrad Grabštejn - patří k nejstarším hradům severních Čech. V letech 1564 až 1569 byl přestavěn na renesanční sídlo, z původní stavby se zachovala velká okrouhlá věž a většina obvodového zdiva.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: 
Zámek v Novém Městě nad Metují - původní tvrz z počátku 16. století byla ještě v druhé polovině téhož století renesančně rozšířena. 
Hrad Kost - založen asi v první polovině 14. století, po roce 1370 byl radikálně přestavěn, v první polovině 16. století přibylo renesanční křídlo. 
Humprecht - lovecký zámeček, vynikající ukázka stavby vytvořené pro občasné využívání. Postaven v roce 1667. 
Hřbitovní kostel Panny Marie v Broumově - dřevěný kostel postavený asi v roce 1177, dnešní podoba je z doby po požáru v roce 1449. Nejstarší autenticky dochovaný dřevěný kostel je výjimečnou ukázkou lidové architektury. 
     
PARDUBICKÝ KRAJ: 
Radnice v Poličce - barokní komplex radnice se dvěma kašnami, morovým sloupem a sochou sv. Jana Nepomuckého na náměstí.  
     
VYSOČINA: 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné - na místě kostela z počátku 13. století byla na počátku 18. století postavena barokní stavba podle plánů architekta Dominika d'Angeliho. 
Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě - raně gotická stavba byla založena současně s městem ve 40. letech 13. století. Monumentální stavba je architektonickým dílem středoevropského významu. 
     
JIHOMORAVSKÝ KRAJ: 
Zámek Slavkov u Brna - renesanční sídlo bylo v závěru 17. století přestavěno podle projektu italského architekta Domenika Martinelliho. V barokní podobě zámek představuje významné šlechtické sídlo. 
Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách - vznikl po roce 1713 na místě dvou starších kostelů, poničených za třicetileté války. 
Archeologické naleziště Dolní Věstonice včetně souboru nejvýznamnějších nálezů z období kultury lovců mamutů - patří mezi nejvýznamnější naleziště pozůstatků života člověka starší doby kamenné v Evropě. Jsou zde dochovány zbytky obydlí, lovecké kořisti i doklady uměleckého cítění. 
     
OLOMOUCKÝ KRAJ: 
Národní dům v Prostějově - postaven v letech 1905 až 1907 podle návrhu Jana Kotěry. Na výtvarném výrazu domu se podíleli malíři Jan Preisler, František Kysela a sochaři František Sucharda a Bohumil Kafka. Vodní elektrárna v Třeštině - budova je pozoruhodným dílem české meziválečné architektury, turbína s příslušenstvím z let 1932 až 1933 pochází z ČKD Praha a ČKD Blansko. 
     
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: 
Lískova vila v Ostravě - vila vyprojektovaná v roce 1935 bratry Šlapetovými a postavená o rok později představuje jeden z ojedinělých příkladů organicky zaměřeného funkcionalismu na území severní Moravy. 
     
ZLÍNSKÝ KRAJ: 
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Velehradě - původně rozsáhlý cisterciácký klášter dokončený ve 40. letech 13. století na poutním místě, spojovaném s působením Cyrila a Metoděje. 
Evangelický kostel ve Velké Lhotě - jednopatrový roubený kostel z roku 1783, poslední autenticky dochovaný evangelický kostel s typickými rysy chudých roubených kostelů té doby.